torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ingen rabatt för anställd som vill ta över apotek

Publicerad: 12 mars 2008, 13:01

Det blir ingen rabatt för anställda som vill ta över apotek vid avregleringen. Och merparten av de apotek som säljs ut lär hamna i händerna på storföretag.


Enligt en undersökning som Farma­cevt­förbundet genomfört vill många medlemmar starta eget apotek när marknaden avregleras den 1 januari 2009, se Dagens Medicin nr 10/08. Det har också funnits förhoppningar om att den som vill starta apotek ska gynnas vid utförsäljningen för att de stora internationella apotekskedjorna inte ska få en allt för dominerande ställning i Sverige.

Mindre än hälften säljs ut

Men enligt den proposition kring utförsäljningen av Apoteket AB som regeringen väntas besluta om på torsdag, den 13 mars, ser båda dessa förhoppningar ut att grusas. Regeringen gör bedömningen att mindre än hälften av Apotekets ungefär 900 apotek ska säljas ut. Apoteken ska säljas i så kallade kluster och regeringen betonar att detta ska ske till ”bästa möjliga värde”. Därmed finns inga löften om förmånliga villkor för anställda som vill ta över apotek.

– Avgörande för om man vågar starta eget är saker som prissättning och lånevillkor. Men vi hoppas fortfarande att regeringen tar chansen och skapar reella möjligheter för farmaceuter som vill driva apotek, säger Lennart Axelsson, förbundsdirektör inom Farmacevtförbundet.

Sätter inte upp något mål

Dagens Medicin har tidigare rapporterat att regeringen genom att öppna för så kallad vertikal integration, alltså att samma företag driver grossist- och apoteksverksamhet, i praktiken gynnar stora internationella apoteks­kedjor, se nr 47/07.

I propositionen fort­sätter man på den inslagna vägen. De enskilda apoteken nämns bara kort och regeringen sätter inte upp något mål för hur stor deras andel av marknaden ska vara vid avregleringen.

”Ett antal enskilda apotek eller grupper med fåtal apotek bör på marknadsmässiga villkor kunna övertas av personal eller andra intressenter av enstaka enheter”, skriver regeringen.

– Vi kräver att minst hälften av de apotek som ska säljas bjuds ut till de anställda. Ju fler som bjuds ut på det sättet desto fler kommer också att vara intresserade av driva apotek, säger Lennart Axelsson.

Blir Apotekets moderbolag

I propositionen beskriver regeringen också hur avregleringen av apoteksmarknaden ska gå till.
Inledningsvis vill den att Apoteket AB bildar ett dotter­bolag med namnet omstruktureringsbolaget.

Tanken är dock att detta bolag, efter att riksdagen givit sitt godkännande, i stället omvandlas och blir moder­bolag till Apoteket AB. Det ska då kallas för moder­bolaget och se till att omstruktureringen av apoteksmarknaden kan göras på ett oberoende, transparent och konkurrensneutralt sätt.

Regeringen betonar att de ledande företrädarna i moderbolaget inte ska ”ha några egna intressen i Apoteket AB annat än att genomföra nämnda omstrukturering”. En av moderbolagets uppgifter blir att bilda ett service­bolag som dotterbolag till Apoteket AB. Apoteket ska föra över servicefunktioner som samtliga aktörer på en avreglerad apoteksmarknad behöver till service­bolaget.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev