Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag23.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Intimkirurgi strider inte mot lagen

Publicerad: 14 April 2004, 11:34

Intimkirurgiska operationer som saknar medicinska skäl, strider inte mot lagen om könsstympning. Det slår Socialstyrelsens rådgivande nämnd för etiska frågor fast efter att ha prövat frågan.


Eftersom antalet intimkirurgiska ingrepp, såsom förminskning av blygdläppar och snävning av slidan, har ökat ville Socialstyrelsen pröva om dessa operationer var i enlighet med lagstiftningen om könsstympning, se Dagens Medicin nr 5/04.  I lagen om könsstympning står att ingrepp i kvinnans yttre könsorgan inte får göras för att åstadkomma bestående förändringar i dem, oavsett om samtycke har lämnats eller inte.   Myndighetens rådgivande nämnd för etiska frågor har nu granskat lagstiftningen och funnit att det varken rättsligt eller etiskt finns något hinder för att kvinnor som själva vill det ska kunna få denna typ av ingrepp utfört.  - Lagen handlar enbart om könsstympning. Det finns därför ingen anledning att se på den här typen av kirurgi på något annat sätt än om man vill operera näsan eller brösten, säger Per-Anders Sunesson, chef för Socialstyrelsens enhet för juridik och förvaltningsärenden.  Kommer inte att utreda vidare  I och med beslutet i den rådgivande nämnden för etiska frågor kommer Socialstyrelsen inte att utreda frågan ytterligare, något som myndigheten tidigare aviserat.  - Den etiska kommittén har inte gjort någon fullständig bedömning av komplikationsriskerna men det finns inga indikationer på att estetisk intimkirurgi skulle vara problematiskt ur den synvinkeln. Det finns därför ingen anledning att titta vidare på detta, säger Kjell Asplund, överdirektör för Socialstyrelsen samt ordförande i det etiska rådet.   Anser att det saknar berättigande  Att Socialstyrelsen så snabbt tagit ställning till intimkirurgin ur juridisk och etisk synvinkel förvånar Margareta Hammarström, ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG. Hon hade väntat sig en mer omfattande utredning om hur utbredd intimkirurgin är samt en bredare diskussion.  SFOG kommer i höst att inleda diskussioner om hur en policy om underlivskirurgi som inte är medicinskt motiverad skulle kunna se ut.  - Vi vill, utifrån medicinska och etiska aspekter, hitta en gemensam hållning till hur vi som gynekologer ska ställa oss till detta, säger Margareta Hammarström.  Själv tycker hon inte att estetisk intimkirurgi har något berättigande eftersom det finns stora risker för komplikationer i samband med ingreppet.  - Ur ett kvinnoperspektiv kan man dessutom ifrågasätta om kvinnokroppen ska korrigeras på detta sätt.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev