Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Iressa bromsade tillväxt i brösttumörer hos möss

Publicerad: 22 december 2003, 07:03

Tyrosinkinashämmaren gefitinib, Iressa, bromsade tillväxten i tumörceller från bröstcancer hos möss. Det framgår av en studie som presenteras i Journal of the National Cancer Institute.


Läkemedel med antiöstrogen effekt har god effekt mot tumörer som består av hormonkänsliga celler. Men andra slag av läkemedel behövs för de tumörer som inte är hormonkänsliga.  Tyrosinkinashämmare begränsar tillväxten i celler genom att blockera en tillväxtfaktor i epitelceller, EGFR. Gefitinib är en sådan i tablettform som är godkänt mot småcellig lungcancer. För att testa effekten mot brösttumörceller gjordes försök på transgena möss, MMTV-erbB2, av forskare från bland annat Baylor College of Medicine, Houston och företaget Astra Zeneca som marknadsför Iressa.  Den genomsnittliga tiden tills tumörer utvecklades hos möss som inte behandlades med gefitinib var 230 dagar, medan det tog 310 dagar bland dem som fick läkemedlet. Gefitinib minskade tillväxten i normala bröstceller med 20 procent (dock ej siginifikant) och i tumörceller med 42 procent. Medlet ökade även cellcykelregulatorn p27 med cirka 50 procent i både friska celler och tumörceller.  Författarnas slutsats är att det tycks finnas en preklinisk grund att utveckla EGFR-tyrosinkinashämmare mot bröstcancer.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev