Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

IT-grupp håller koll på investeringarna

Publicerad: 17 mars 2005, 15:21

Regeringens nya ledningsgrupp för nationell IT-utveckling inom hälso- och sjukvården får en nyckelroll för att koordinera sjukvårdens IT-investeringar.


Gruppen består av de viktigaste makthavarna i sjukvården och deras experter. Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsverket, Apoteket AB och IT-nätverket Carelink representeras i de flesta fall av respektive generaldirektör/verkställande direktör samt en områdesansvarig expert vardera. Gruppen leds av Mikael Sjöberg, statssekreterare på socialdepartementet.

Naturlig fortsättning  - Ledningsgruppen är en naturlig fortsättning på det arbete som gjorts i regeringens IT-politiska strategigrupp, där området nu förs upp på den politiska dagordningen från att tidigare bara ha hanterats på expertnivå, säger Daniel Forslund, områdesansvarig expert på socialdepartementet.

Daniel Forslund ska leda arbetet i ledningsgruppens arbetsutskott.

Ledningsgruppen ska verka för att de investeringar som görs i IT i sjukvården samordnas. Gruppen har beviljats 2 miljoner kronor för arbetet under 2005.

Det var i slutet av förra året, i samband med årets Dagmaröverenskommelse, som regeringen och landstingen kom överens om behovet av en ökad nationell samordning av IT i vården. IT-frågor har länge avgjorts på lokal nivå i sjukvården, där ofta tekniker haft stort inflytande på besluten.

Nu finns för första gången ett dokument där både landsting och regering slår fast att IT-frågorna ska samordnas nationellt, och att de ska avgöras på högsta politiska nivå. Det är bakgrunden till den nya ledningsgruppen.

Ledningsgruppen började sitt arbete i mitten av mars, och ska till att börja med peka ut områden som är strategiskt viktiga för nationellt samordnade investeringar. På förhand har tre områden nämnts: utvecklingen av en nationellt kompatibel elektronisk patientjournal, åtgärder för bättre tillgänglighet, som vårdkontakter och tidsbokning på internet, och en ökad användning av e-recept och elektroniskt förskrivarstöd.

Ambitionen är att en nationell IT-policy för hälso- och sjukvården ska kunna tas fram under 2005. Där ska det bland annat framgå vilka IT-frågor som ska avgöras på nationell, regional respektive lokal nivå.

Patientöversikt viktig  Ett av de projekt som gruppen kommer att titta närmare på är den nationella patientöversikten. Den innebär att vårdgivare ska kunna ta del av de viktigaste uppgifterna om en patient över internet, oavsett vilket hemlandsting patienten har.

- Vi hoppas på ett kraftfullt stöd från ledningsgruppen. Om patientöversikten ska införas så snabbt som vi planerat kommer det också att krävas statlig finansiering, säger Ingemar Ståhl, projektledare för den nationella patientöversikten.

Gruppens arbete ska också samordnas med det arbete som EU-kommissionen startar under 2005. Där planeras en "High Level Group för eHealth"som ska samordna det europeiska samarbetet på området.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev