Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ivos anmälan mot farmaceut underkänns

Publicerad: 13 oktober 2014, 13:01

En receptarie med diabetes som anmälts av Inspektionen för vård och omsorg ska få behålla yrkeslegitimationen, konstaterar HSAN.


Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, anmälde en receptarie med diabetes till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, och yrkade på att hens yrkeslegitimation skulle dras in interimistiskt och att hen skulle låta sig undersökas av en läkare. I andra hand yrkade Ivo att receptarien skulle få prövotid på tre år.

De skäls som angavs i anmälan är att receptarien enligt en apotekschef ska ha gjort felexpedieringar vid flera tillfällen varav Ivo anser att det står klart att fyra har skett. Receptarien har diabetes och det kan inte uteslutas att bakomliggande sjukdom kan ha orsakat felen, uppger Ivo och hänvisar till att receptarien enligt journalanteckningar har haft stigande långtidsblodsocker under flera år.

HSAN, avslår Ivos anmälan.

”Ansvarsnämnden har bedömt det som uppenbart att anmälan inte kan bifallas och har därför inte förelagt XX att svara på den”, skriver HSAN i ett beslut från förra veckan.

Ansvarsnämnden framhåller att de anmärkningar som Ivo riktar mot en yrkesutövare måste vara tillräckligt precisa för att kunna bemötas av honom eller henne. Ivos misstanke om att en kognitiv svikt till följd av stigande långtidsblodsocker inte kan uteslutas lever inte upp till de krav som finns för föreläggande om läkarundersökning. För att det ska ske måste det finnas en grundad anledning att anta att legitimationen bör återkallas, framhåller HSAN.

Ivo har heller inte redogjort klart för vad det är för fyra felexpedieringar som receptarien ska ha gjort och enligt HSAN har Ivo inte heller i övrigt tillräckligt precist redovisat genom vilket handlande som receptarien har varit oskicklig eller handlat på ett sätt som är farligt för patienter.

”Det måste ses som ett grundläggande rättsäkerhetskrav att den som anmälts av ansvarsnämnden i en fråga om behörighetsåtgärd, klart och preciserat kan utläsa den kritik som anmälaren, Inspektionen, riktar mot honom eller henne i anmälan och att en sådan anmälan inte görs utan ett gediget underlag”, skriver HSAN.

SAMUEL LAGERCRANTZ

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev