Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Jämlik vård in i öppna jämförelser

Publicerad: 19 mars 2013, 08:19

Senast i december ska Socialstyrelsen presentera öppna jämförelser kring hur jämlik den svenska vården är. Det har regeringen beslutat.


Exakt hur de öppna jämförelserna av jämlik vård ska se ut eller vad de ska innehålla är inte klart ännu. I uppdraget till Socialstyrelsen skriver regeringen att myndigheten i maj ska presentera  en plan för det fortsatta arbetet med öppna jämförelser inom området jämlik vård och möjliga metoder för att göra analyser av skillnaderna i vårdens genomförande . Denna plan ska sedan mynna ut i att de första resultaten presenteras i december.

Resultaten ska så långt det är möjligt redovisas på landstings och enhetsnivå. Men det är inte bara de geografiska skillnaderna i vården som ska jämföras. Jämförelser ska också göras av hur jämlik vården är utifrån kön, ålder och socioekonomiska faktorer.

Socialstyrelsen får också i uppdrag att analysera  hur skillnaderna i vårdens genomförande påverkar hälsan för patienten . Även denna analys ska vara klar innan årets slut.

Den andra nyheten i årets öppna jämförelser är öppna jämförelser på läkemedelsområdet. Tillsammans med Läkemedelsverket och Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska Socialstyrelsen senast den 15 juni presentera de första öppna jämförelserna kring läkemedel. Jämförelserna ska ske utifrån de mål som regeringen satt upp i den nationella läkemedelsstrategin.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev