Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag13.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Jämställdhetsarbete i landstingen granskas

Publicerad: 2 Juli 2007, 12:02

Både Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting synar nu landstingen för att se om de förbättrat jämställdheten i vården. I varsin undersökning utreder de om retoriken lett till förändringar.


Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp rapporten ”Jämställd vård?” som gjordes 2004. Syftet är att se vad landstingen har gjort de senaste åren för att förbättra jämställdheten i vården.
Rapporten ”Jämställd vård?” gav flera förslag på vad landstingen kan göra för att förbättra medvetandet om könsskillnader i vården. Bland annat föreslogs att vårdresultat ska redovisas utifrån kön samt att landstingen ska utbilda sin personal i genusfrågor. Detta för att bemötande och behandling av kvinnor och män ska ske på lika villkor.

Socialstyrelsen går nu ut med en enkät till landstingen där de vill veta om jämställdhetsarbetet har tagit fart de senaste åren. Resultatet av undersökningen ska rapporteras till regeringen i myndighetens årsredovisning.
Även Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sätter fokus på jämställdhetsfrågorna. I en större studie, som omfattar såväl landsting som länsstyrelser och kommuner inventerar organisationen alla de jämställdhetsprojekt som har genomförts på lokal och regional nivå de senaste tio åren.
– Vi tittar på de utvärderingar som finns från olika projekt för att se vad som har gjorts, hur detta har genomförts och vilka resultat arbetet har givit. Syftet är att vi ska hitta metoder som har varit framgångsrika i jämställdhetsarbetet. Resultaten kommer att presenteras i en bok där myndigheterna kan hämta goda råd för sitt genusarbete, säger Helena Spets, jämställdhetsutvecklare på SKL.

I höst presenterar SKL även rapporten ”Ojämställdhet i hälsa och vård” där organisationen ställt samman befintlig forskning om könsskillnader i den svenska sjukvården. Rapporten bekräftar, liksom tidigare studier, att män oftare får vård snabbare än kvinnor. De får även i högre grad nya och dyrare läkemedel.
För att fästa uppmärksamhet på könsskillnaderna i sjukvården håller SKL en konferens i slutet av augusti.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev