Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag09.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Jäv när forskarpengar delades ut

Publicerad: 4 november 2002, 13:12

Det förekom jäv när Stiftelsen för strategisk forskning beslutade om den största biomedicinska satsningen iSverige någonsin - då totalt 400 miljoner kronor delades ut.


Den 17 juni i år presenterade Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, den största satsningen på biomedicinsk forskning någonsin i Sverige. Totalt delade stiftelsen ut 400 miljoner kronor.  Enligt stiftelsens egen hemsida föregicks beslutet av en "rigorös beredning".  Men den enda styrelseledamoten med biomedicinsk forskningskompetens som var närvarande när beslutet fattades var jävig.  Satsningen innebar att sex olika "strategiska forskningscentra" fick mellan 52 och 70 miljoner kronor för sex års forskning. Ett av dessa centra var nätverket kring Klas Kärre, professor vid mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum, MTC, vid Karolinska institutet i Solna.  Som medsökande i Klas Kärres ansökan stod Sven Pettersson, docent vid centrum för genomik och bioinformatik vid Karolinska institutet.  Den 17 juni beviljade Stiftelsen för strategisk forskning Klas Kärre, Sven Pettersson och deras kollegor ett anslag på 52 miljoner kronor för forskning kring "reglering av immunsystemet".  Medger att han borde anmält jäv  Under det styrelsesammanträde som föregick beslutet var endast en styrelseledamot med biomedicinsk kompetens närvarande: Hans Wolf-Watz, professor i molekylärbiologi vid Umeå universitet.  Vid åtminstone två tillfällen har Hans Wolf-Watz arbetat och publicerat vetenskapliga artiklar tillsammans med Sven Pettersson, i Cellular microbiology 2000;3:231-8 samt Molecular microbiology 1998;6:1067-79.  En uppenbar jävssituation. Men enligt styrelseprotokollet anmälde Hans Wolf-Watz aldrig jäv.  - Det stämmer. Jag gjorde fel och borde ha anmält jäv. Det är inget att snacka om, även om det inte hade ändrat beslutet eftersom styrelsen var helt överens och följde de sakkunnigas beslut, säger Hans Wolf-Watz.  SSF:s egna regler tar endast mycket kortfattat upp jävsproblematiken, till skillnad från exempelvis Vetenskapsrådet. Detta trots att SSF:s egen hemsida slår fast att "stiftelsens strikta jävsregler måste följas i alla led". Exempelvis nämner SSF inget om vilka regler som gäller vid sampublicering.  Ämnesrådet för medicin inom Vetenskapsrådet, däremot, anger mycket utförligt vad som gäller.  "Jäv föreligger vid vetenskapligt samarbete och samproduktion som ägt rum under den senaste 5-årsperioden. En gemensam artikel är tillräckligt för att räknas som samproduktion", skriver ämnesrådet för medicin.  FOTNOT: Se även debattartikel.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev