Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

JO granskar Ivo-kritik av sjuksköterska

Publicerad: 1 mars 2016, 12:19

”De har fällt en utifrån en lag som de själva inte jobbar efter”, säger sjuksköterskan.

Foto: Thinkstock

Justitieombudsmannen vill veta hur det kommer sig att Ivo riktat kritik mot en sjuksköterska utan att först höra dennes version.


– Rätt var det är så dimper det ner ett papper i brevlådan där det stå att man har blivit anmäld, granskad och fälld hos den här instansen. Utan att man har fått yttra sig alls eller ens vetat om att man har blivit anmäld, säger sjuksköterskan till Dagens Medicin.

Bagrunden är en trafikolycka som inträffade i norra Sverige våren 2015. Sjuksköterskan, som vid tillfället jobbade inom ambulanssjukvården, blev då anmäld av anhöriga till en person som skadats vid olyckan med anledning av hur den skadade personen togs omhand. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, utredde klagomålet och riktade i sitt beslut kritik mot bland andra sjuksköterskan.

Sjuksköterskan vill inte kommentera Ivo:s beslut. Hen säger att det i efterhand alltid finns saker som skulle ha kunnat göras annorlunda men att det också finns argument till varför ambulansbesättningen gjorde som den gjorde. Sjuksköterskan konstaterar att ingen kom till skada av den bedömning som gjordes.

Däremot är sjuksköterskan kritisk till det sätt som Ivo har hanterat klagomålet.

– De har bara fått en version av historien. Det känns som ett övergrepp mot mina rättigheter och det är tråkigt om det är det som ska bli praxis.

Sjuksköterskan har varit i kontakt med Ivo och myndigheten medger då att den brustit i sina rutiner. Men beslutet om kritik kvarstår.

– De resonerar att det här har redan stått i tidningen och då är det ”out there”.

Sjuksköterskan har nu anmält myndighetens agerande till justitieombudsmannen som nyligen har begärt in ett yttrande från Ivo.

Den chef på Ivo som fattat beslutet att rikta kritik mot sjuksköterskan meddelar att myndigheten inte vill förekomma yttrandet till JO och avböjer därför att kommentera ärendet i nuläget.

Ivos tillsyn

Av patientsäkerhetslagen 7 kapitlet 15, 16 och 18 §§ framgår bland annat att:

■ Ivo snarast ska överlämna anmälan och eventuella andra handlingar till den vårdspersonal som klagomålet riktas mot eller kan anses vara riktat mot.
■ Om klagomålet avser vårdspersonal ska berörd vårdgivare höras i ärendet, om det inte är uppenbart obehövligt.
■ Ivo får inte avgöra ärenden om klagomål utan att anmälaren och den som klagomålet avser har beretts tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut i ärendet.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev