Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Johannesört påverkar mer än varannat läkemedel

Publicerad: 18 September 2003, 08:54

Det har tidigare visats att naturläkemedel som innehåller johannesört påverkar effekten av flera andra läkemedel. Nu visar en amerikansk studie att johannesört kraftigt ökar aktiviteten hos CYP 3A4, ett enzym som är inblandat i omsättningen av mer än 50 procent av alla använda läkemedel.


Naturläkemedel baserade på johannesört, Hypericum perforatum, har i många länder blivit populära som alternativa medel för att behandla milda depressioner. Men på senare år har det också kommit flera rapporter om hur johannesört stört effekten av andra läkemedel som tas samtidigt. I Sverige har Läkemedelsverket varnat för interaktioner vilket bidragit till att användningen kraftigt minskat i Sverige.  För att närmare studera hur johannesört omsätts i kroppen gjorde forskare från Medical University of South Carolina, Charleston, USA, en studie med 12 friska frivilliga försökspersoner, sex personer av vardera könet, i åldern 22-38 år.  Deltagarna fick bestämda doser av testsubstanserna alprazolam, som omsätts av enzymet CYP 3A4, och dextrometorfan, som metaboliseras av CYP 2D6. Detta för att deras basaktivitet hos respektive enzym skulle kunna bestämmas. Efter 14 dagars intag av johannesört fick deltagarna ännu en tablett av testsubstanserna för att avgöra om och hur aktiviteten av CYP-enzymerna påverkats.  Plasmakoncentrationen för alprazolam halverades och utsöndringen i urin fördubblades efter intag av johannesört jämfört med före intaget av johannesört. Den tid det tog för kroppen att göra sig av med halva mängden alprazolam, halveringstiden, minskade från i genomsnitt 12,4 timmar till 6,0 timmar. Det beror på att aktiviteten hos CYP 3A4 ökade efter intag av johannesört.  Nedbrytningen av dextrometorfan förändrades inte signifikant av johannesört, vilket innebär att CYP 2D6 inte tycks påverkas av johannesört.  Forskarna drar slutsatsen att två veckors användning av johannesört ökar aktiviteten kraftigt hos CYP 3A4, vilket påverkar annan läkemedelsanvändning. Mer än hälften av de läkemedels som marknadsförs i dag omsätts av CYP 3A4.  Ökad aktivitet hos CYP 3A4 kan minska den kliniska effekten av andra läkemedel och leda till att högre doser krävs för klinisk effekt - eventuellt till priset av ökade biverkningar. I andra fall, där läkemedlet som tas är en prodrug och den aktiva substansen bildas i kroppen med hjälp av CYP 3A4 kan det krävas lägre dos tillfört läkemedel.  Även grapefruktjuice påverkar CYP3A4 i hög grad, något som påverkar medicinering.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev