Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kalciumantagonist hade ingen verkan på hjärtsjuklighet

Publicerad: 6 september 2004, 07:01

Användning av långtidsverkande nifedipin påverkade inte hjärtsjuklighet och död hos patienter med stabil kranskärlssjukdom. Det visas i en studie som publicerats i tidskriften The Lancet.


Ämnen i artikeln:

KärlkrampAteroskleros

Kärlkramp är det mest vanliga symtomet hos patienter med stabil aterosklerotisk kranskärlssjukdom. Trots framgångar i behandlingen erbjuder dagens behandlingar ingen bot och många patienter har symtom trots medicinering.  Kalciumantagonister skrivs ofta ut till patienter med stabil kärlkramp, men den kliniska effekten är ifrågasatt. I Action-studien ville forskare, bland annat Åke Hjalmarsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, utvärdera effekten av långtidsverkande nifedipin (Adalat). Som primär endpoint användes kombinationen av död, akut hjärtinfarkt, kärlkramp som inte svarar på behandling, ny hjärtsvikt, handikappande stroke och perifer revaskularisering.  I studien ingick 7665 patienter med behandlad stabil kärlkramp som slumpades till tillägg med nifedipin eller placebo. 80 procent av patienterna fick betablockerare, drygt hälften nitrater, 68 procent fick blodfettsänkande läkemedel, 86 procent fick acetylsalicylsyra, 20 procent ACE-hämmare och 12 procent diuretika. 80 procent av patienterna var män och medelåldern var 63 år. Patienterna följdes i 4,9 år.  Primär endpoint uppnåddes för 4,60 patienter per 100 patientår i nifedipingruppen och 4,75 patienter i placebogruppen. I nifedipingruppen avled 1,64 patienter per 100 patientår jämfört med 1,53 i placebogruppen. Skillnaderna var inte statistiskt säkerställda. I nifedipingruppen fanns en något lägre risk för kombinationen av död och alla hjärt-kärlhändelser. Skillnaden bestod i huvudsak i lägre behov av kranskärlsröntgen. Däremot påverkade nifedipin inte risken för hjärtinfarkt.  Författarna konstaterar att långtidsverkande nifedipin inte påverkar hjärtrisken hos patienter med stabil kärlkramp.  I en medicinsk kommentar skriver Bruce M Psaty och Curt Furberg att huvudindikationen för långtidsverkande kalciumantagonister är behandling av patienter med ansträngningsutlöst kärlkramp vars symtom inte går över efter behandling med betablockerarare eller nitrater. Action-studien visar att kalciumantagonister är säkra, men att de inte minskar risken för svår hjärt-kärlsjukdom jämfört med placebo.

Sten Erik Jensen

Ämnen i artikeln:

KärlkrampAteroskleros

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev