Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kan slippa trippelt pappersarbete

Publicerad: 1 november 2012, 11:55

Regeringen föreslår att förhandskontroll av personuppgiftsbehandling vid viss forskning slopas.


En ansökan till den regionala etikprövningsnämnden, en till Datainspektionen och kanske en till Läkemedelsverket. Forskning medför mycket pappersexercis utöver själva forskningen.

Lite för mycket faktiskt, anser regeringen som nu skickat ut en promemoria på remiss där det föreslås att kravet på anmälan till Datainspektionen för förhandskontroll av personuppgifter om genetiska anlag tas bort.

Enligt dagens regelverk måste den forskare som exempelvis vill undersöka effekten av ett läkemedel utifrån genetiska anlag i förhand få sin studie godkänd av en regional etikprövningsnämnd, Läkemedelsverket och dessutom av Datainspektionen.

Trippelarbetet har under en längre tid lyfts fram som omständligt och resursslösande av både Datainspektionen och representanter från forskarvärlden.

När Datainspektion ska kontrollera att studien är förenlig med personuppgiftslagen har ju frågeställningar om säkerhet och personlig integritet redan prövats av två andra myndigheter, lyder resonemanget. Datainspektionen har, enligt egen utsago, dessutom begränsad kompetens att bedöma vilken typ av behandling av genetiska uppgifter som utgör en hög risk.

Men nu har regeringen alltså lyssnat på kritiken och föreslår att trippelarbetet ska bort, remisstiden går ut vid lucia och den nya författningen föreslås gälla från den 1 mars 2013.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev