Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Karin Dahlman-Wright frias från forskningsfusk

Publicerad: 23 augusti 2021, 13:58

Förvaltningsrätten som nu alltså har gjort en annan bedömning än Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

Foto: Pax Engström Nyström

Förvaltningsrätten upphäver beslutet från september 2020 där Karolinska institutets före detta prorektor fälldes för forskningsfusk. UPPDATERAD.


Ämnen i artikeln:

Karolinska institutetKarin Dahlman-WrightNpof

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, Npof, konstaterade i september 2020 att bildpubliceringarna i fyra vetenskapliga artiklar där Karin Dahlman-Wright varit medförfattare eller korresponderande författare är att betrakta som manipulationer och att dessa i lagens mening utgör förfalskningar.

Läs även: ”Man kan tycka att bedömningen är hård, absolut”
                 
”Potentiellt viktiga klargöranden om oredlighet i forskning”  

Misstankarna om fusk uppstod 2018 och utreddes av Göteborgs universitet. Men det slutgiltiga beslutet överläts i slutändan till den nya oredlighetsnämnden. Och enligt Npof hade den tidigare prorektorn varit grovt oaktsam med tanke på sin långa erfarenhet inom forskning, och gjort sig skyldig till oredlighet. Hon blev den första personen att fällas enligt den nya lagen om oredlighet i forskning

Efter att hon utpekats som oredlig avgick Dahlman-Wright från posten som Karolinska institutets ställföreträdande rektor med omedelbar verkan. Men hon överklagade Npofs beslut till förvaltningsrätten, som nu alltså har gjort en annan bedömning än nämnden.

Enligt en enig rätt är det visserligen utrett att artiklarna innehåller bilder som inte överensstämmer med de resultat som bilderna sägs visa, vilket innebär att det är fråga om förfalskningar i lagens mening.

Forskaren har däremot inte varit grovt oaktsam, ett krav som enligt den nya lagen måste vara uppfyllt. Förvaltningsrättens dom innebär att forskaren inte har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

”Även om utredningen visar att det har varit svårt att se på vilket sätt bilderna varit felaktiga bedömer rätten att forskaren brustit i sitt ansvar vid granskningen av artiklarna. Det som framkommit visar däremot inte att forskaren har varit grovt oaktsam”, säger Anders Lagerwall, tillförordnad rådman, i ett pressmeddelande.

I det friande beslutet lutar sig förvaltningsrätten bland annat på att Karin Dahlman-Wright snabbt vidtagit åtgärder för att få till rättelser. Vidare ger rätten Npof backning för att nämnden klumpat ihop de fyra förseelserna och att de kollektivt skulle visa på grov oaktsamhet. Men i det här fallet ska varje artikel bedömas för sig, enligt förvaltningsrätten.

Npof:s ordförande Thomas Bull har tidigare sagt till Dagens Medicin att det nu upphävda beslutet inte var lätt att fatta.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till kammarrätten i Stockholm.

Karin Dahlman-Wright är professor i molekylär endokrinologi och blev vikarierande rektor samt prorektor vid Karolinska institutet i kölvattnet av den så kallade Macchiariniskandalen då den dåvarande rektorn, Anders Hamsten, fick avgå till följd av skandalen.

Läs mer om Karin Dahlman-Wright överklagan mot beslutet att fälla henne för oredlighet i forskning som Dagens Medicin skrivit om tidigare.

Karin Dahlman-Wright har avböjt att kommentera utslaget. I mejl skriver Npofs kanslichef Karin Nyhlén att man kommer läsa och analysera domen innan man fattar beslut om eventuell överklagan. 

Artikeln är uppdaterad med bland annat mer detaljer kring friandet och svar från Karin Dahlman-Wright och Npof.

Ny lagstiftning reglerar forskning

Lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning trädde i kraft den 1 januari 2020. I lagen förtydligas att forskare har ansvar för att följa god forskningssed i sin forskning.

Genom lagen inrättades en särskild nämnd för prövning av frågor om oredlighet i forskning (NPOF), vilket tidigare hanterats av forskningshuvudmännen själva.

Oredlighet i forskning definieras i lagen som en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Källa: Förvaltningsrätten

TT

redaktionen@dagensmedicin.se

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev