Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kärntransfer gav bäst resultat vid kloning av mänskliga celler

Publicerad: 4 juli 2014, 10:15

Två metoder finns att ta fram personspecifika stamceller. En ny studie i Nature visar att så kallad kärntransfer i äggceller ger mer naturtroget resultat än att genetiskt modifiera hudceller till att bli stamceller.


Bakom resultaten står ett forskarlag lett av Shoukhrat Mitalipov vid Oregon Health & Science University i Portland, USA.

Han och hans kollegor lyckades förra året med bedriften att göra mänskliga embryonala stamceller genom att föra över cellkärnor från hudceller till obefruktade äggceller. Det var samma teknik som användes när fåret Dolly klonades år 1996.

Forskarna har nu jämfört den här metoden med den metod som på senare år blivit helt dominerande i stamcellsforskningen, nämligen att genom viss genetisk manipulation få fullt utmognade kroppsceller att backa i utvecklingen till att bli så kallade IPS-celler, inducerade pluripotenta stamceller.

Bägge celltyperna jämfördes också med embryonala stamceller som tillkommit genom IVF-teknik, den mest naturliga vägen att göra stamceller men där resultatet inte är personspecifikt.

Forskarnas slutsats är att cellerna som gjorts med kärntransfer var mycket snarlika de embryonala stamceller som tillkommit genom IVF-teknik, sett till både vilka gener som uttrycktes och graden av så kallad metylering av arvsmassan.

Metylering är en så kallad epigenetisk förändring som inte påverkar den genetiska koden men kan ha inverkan på vilka gener som aktiveras.

IPS-cellerna bar däremot på ett annat mönster av DNA-metylering som påminde om det från de ursprungliga hudcellerna. En viss typ av DNA-metylering hade till exempel behållits åtta gånger så ofta i IPS-cellerna som hos kärntransfercellerna.

Skillnaden beror på att äggcellen tillhandahåller fysiologiska nivåer av proteiner som hjälper till att programmera om den nya arvsmassan till att bli mer embryonal, tror Shoukhrat Mitalipov och hans kollegor.

Vidare tror de att skillnaderna i genuttryck mellan celltyperna kan innebära att stamceller som tillkommit genom kärntransfer bättre skulle kunna mogna till andra typer av celler, än IPS-celler. Detta återstår dock att visa.

Studien är viktig, enligt Outi Hovatta, professor och stamcellsforskare vid Karolinska institutet i Huddinge.

– Den visar att IPS-celler inte förefaller lika genetiskt stabila som embryonala stamceller. Det har vi vetat sedan tidigare när vi jämfört med embryonala stamceller som tillkommit med IVF-teknik. Nu ser vi en liknande skillnad mot embryonala stamceller som tillkommit genom kärntransfer, säger hon till Dagens Medicin.

Resultaten pekar också på att IPS-celler inte är att föredra när det gäller att utveckla stamcellsterapier för att reparera skadad vävnad, enligt Outi Hovatta.

– Det kan finnas en ökad risk för tumörutveckling, säger hon.

Men inte heller stamceller som tillkommit via kärntransfer är helt optimala, påpekar Outi Hovatta, eftersom det är en resurskrävande process att ta fram dem. I stället tror hon mer på embryonala stamceller som tillkommit genom IVF-teknik, där hennes eget huvudsakliga forskningsintresse ligger.

– Även om de här cellerna aldrig kan bli personspecifika går det att få fram celler med väldigt bra vävnadsmatchning. Det gör att man troligen inte behöver så höga doser av immundämpande behandling för att hindra avstötningsreaktioner när vi i framtiden testar den här metoden kliniskt.

Läs abstract till studien:

Hong Ma med flera. Abnormalities in human pluripotent cells due to reprogramming mechanisms. Nature, publicerad online den 2 juli 2014. DOI: 10.1038/nature13551

Relaterat material

Kroppsceller från vuxna personer klonades

Kloning gav mänskliga stamceller

Immunförsvaret accepterade inducerade stamceller

Två delar Nobelpris i medicin

Stamceller blev embryolik struktur

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev