Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Karolinska sågas av revisorerna

Publicerad: 30 april 2019, 09:43

Foto: Adam Wrafter/Bildbyrån

Siffrorna är i ordning, men vård, styrning och resultat är det inte. Dessutom finns en risk för upphandlingsböter. Den svidande kritiken riktar Region Stockholms revisorer mot Karolinska universitetssjukhuset.

Ämnen i artikeln:

Karolinska universitetssjukhusetRegion Stockholm

Jens Krey

jens.krey@dagensmedicin.se


Den årsrapport som revisorerna nyligen lämnade över till nämnden för Karolinska universitetssjukhuset visar på ett sjukhus som med revisorernas eget vokabulär bäst beskrivs som ”otillfredsställande”.

Att sjukhusets fjolårsresultat är 852 miljoner kronor sämre än budget kallas en ”betydande” avvikelse och en försämring mot 2017. Revisorerna efterlyser skyndsamma åtgärder och konstaterar också att sjukhuset inte heller uppnått vårdgarantin även om det skett en liten förbättring jämfört med fjolåret. Inte heller målet att säkra kompetensförsörjningen nås även om det finns en viss förbättring vad det gäller läkare och undersköterskor. Revisorerna noterar också att flytten påverkat vårdproduktionen negativt.

Sammantaget får det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet omdömet ”otillfredsställande”. Den interna styrningen och kontrollen på sjukhuset imponerar inte heller på revisorerna. De effektiviseringsåtgärder som vidtagits har inte räckt till, samtidigt som kostnaderna fortsatt att öka. När det kommer till upphandlingar konstaterar revisorerna att de fortfarande inte följer gällande lagstiftning och regelverk, en kritik som även lyftes fram i årsrapporten för 2017.

Och det, understryker revisorerna, kan komma att ytterligare försämra sjukhusets ekonomi:

”Upphandlingar till betydande värden över direktupphandlingsgränsen har genomförts under en längre tid avseende bl.a. bemanningstjänster vilket innebär en risk att avtal ogiltigförklaras och att upphandlingsskadeavgift kan komma att utdömas.”

Sammantaget får intern styrning och kontroll omdömet ”otillräcklig”.

Den sista delen som revisorerna granskat är om årsbokslutet, som alltså visar på en förlust på över 800 miljoner kronor, är upprättat enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av årets resultat och ställning. Det gör det, konstaterar revisorerna och bedömer räkenskaperna som ”rättvisande”.

Senast den sista augusti ska nämnden för Karolinska universitetssjukhuset yttra sig kring revisionsrapporten.

Relaterat material

Universitetssjukhus får inte ihop ekonomin

Karolinska måste spara mer

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev