Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Karotiskirurgi minskade risk för stroke hos patienter utan symtom

Publicerad: 7 maj 2004, 12:13

Personer som har förträngningar i halsartären, men inga symtom, har en lägre risk för stroke eller död inom fem år om de opereras. Men om kirurgen är mindre skicklig kan det förta ingreppets riskminskande effekt.


Hos patienter med kraftiga förträngningar i halsartärerna, karotis, och neurologiska symtom som en stroke eller övergående episoder av ischemi i hjärnan, TIA, minskar risken för stroke efter ett operativt ingrepp. Hos patienter med förträngningar, stenoser, men som är utan symtom är värdet av en operation inte lika tydligt.  För att studera om symtomfria patienter gagnas av en operation gjorde forskare vid bland annat S:t George's Hospital Medical School, London, Storbritannien en studie på 3 120 patienter. Forskarna ingår i MRC Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST) Collaborative Group.   Ett krav för att patienterna skulle få vara med i studien var att diametern i karotis enligt en ultraljudsundersökning var minskad med minst 60 procent. Studien bedrevs under åren 1993-2003. 126 sjukhus i 30 länder deltog.  Hälften av patienterna randomiserades till ingreppet, karotisendartärektomi, och hälften ingick i en "vänta-och-se"-grupp. I den förra opererades 88 procent inom ett år och i den andra 4 procent per år. Patienterna följdes i upp till fem år (3,4 år i genomsnitt).  Risken att få en stroke eller att dö inom 30 dagar efter operationen var 3,1 procent. Efter fem års uppföljning hade 6,4 procent av de opererade haft en händelse i samband med operationen eller stroke senare. Bland de ej opererade var andelen 11,8 procent. Den absoluta skillnaden var 5,4 procentenheter. Andelen som fick en dödlig stroke var 2,1 procent respektive 4,2 procent.  Den gynnsamma effekten av en operation sågs hos både män och kvinnor. Riskminskning sågs i åldersgrupper upp till 75 år. I högre åldrar innebar ökad dödlighet av andra orsaker att det inte längre fanns någon fördel med operationen.  I en medicinsk kommentar skriver H J M Barnett, Ontario, Kanada, att det ändå är för tidigt att operera alla symtomfria patienter. Med bra läkemedelsbehandling får endast 2 procent per år av dessa patienter en stroke, vilket kan minskas till hälften med operation. Men en operation är inte riskfri; 4-5 procent av de opererade drabbas av komplikationer som stroke.  I takt med att allt fler patienter med ateroskleros behandlas för avvikande blodfetter, glukos, rökning och med blodproppshämmande läkemedel förväntas skillnaden mellan kirurgi och medicinsk behandling att minska. Detta, och det faktum att kirurgernas skicklighet påverkar utfallet av operationen, innebär att man behöver strikta krav för hur man väljer ut vilka symtomfria patienter med hög risk för stroke som bör erbjudas operation.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev