Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Katastrofkommissionen riktar kraftig kritik mot vårdministern

Publicerad: 6 december 2005, 13:49

Det tog tre dygn innan socialdepartementet tog ansvar för sjukvårdsinsatserna i samband med tsunamikatastrofen. "Detta är en oacceptabel fördröjning" hävdar katastrofkommissionen och pekar ut ministern Ylva Johansson (s) och statssekreteraren Mikael Sjöberg (s) som direkt ansvariga.


Katastrofkommissionen är i sin 536 sidor tjocka huvudrapport skoningslös i sin kritik av socialdepartementets och Socialstyrelsens ledning.

Först den 29 december - drygt tre dygn efter tsunamikatastrofen - tog socialdepartementet ett tillfälligt samordnande ansvar för sjukvårdsinsatserna och för kontakterna med Socialstyrelsen.

Och departementet tog inte själv detta initiativ, utan gjorde det på uppdrag av utrikesdepartementet.

Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson (s) och hennes dåvarande statssekreterare Mikael Sjöberg (s) på socialdepartementet har i kommissionens utfrågningar motiverat detta med att utrikesdepartementet ansvarar för svenskar utomlands och att landstingen/regionerna ansvarar för vård av svenskar i Sverige.

Men det avvisar katastrofkommissionen.  Kommissionen skriver att argumentet om den kommunala självstyrelsen som skäl att inte agera i denna katastrof "framstår som svagt" och att staten hade kunnat träffa avtal med landstingen om ett nationellt agerande.

"Det allmänna intrycket från de kritiska dagarna är dessutom att det var landstingen själva som snarast tryckte på för att en insats skulle komma till stånd", skriver kommissionen.  Kommissionens huvudslutsats är att regeringen bör inrätta en särskild krisledningsinstans inom regeringskansliet.

Agerade alldeles för sent  Men även utan sådan krisledning borde både socialdepartementet och Socialstyrelsen - som sjukvårdsansvariga departement och myndighet - ha tagit ett aktivt nationellt samordningsansvar för sjukvårdsfrågorna.

"För denna passivitet bör den sakansvariga ledningen, statssekreterare Mikael Sjöberg och statsrådet Ylva Johansson, anses ansvariga. Ansvaret för den försenade och inledningsvis underdimensionerade insatsen faller vidare på Socialstyrelsen och dess enhet för krisberedskap", skriver kommissionen.

Kommissionen konstaterar att Socialstyrelsen och dess enhet för krisberedskap agerade sent och att krisenheten var underbemannad första veckan. Många traumautbildade vårdpersoner var beredda att med kort varsel inställa sig i Thailand, men möttes av beskedet att det intefanns något behov av insats.  Två dygn efter tsunamin skickades ett mini-team på en läkare och två sjuksköterskor till Thailand, med uppdraget att följa med skadade hem. Väl på plats ägnade sig teamet i stället åt bland annat enklare sjukvårdsinsatser.

Ett dygn senare skickades en större grupp på 18 personer till Thailand för att under ledning av Socialstyrelsen bland annat inventera sjukhusen.

Socialstyrelsen har hävdat att myndigheten inte har något operativt ansvar och inte någon skyldighet att göra insatser utanför landets gränser.

Kommissionen slår dock fast att Socialstyrelsen har skyldighet att informera regeringen om händelseutvecklingen och därför direkt borde ha skickat iväg ett bedömningsteam till katastrofområdet. Om Socialstyrelsen hade gjort det hade teamet "med all sannolikhet tagit sig an sjukvårdande uppgifter och dessutom omedelbart begärt förstärkning från hemlandet".

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev