Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kirurgi kan bota diabetes

Publicerad: 23 januari 2008, 14:40

Överviktsoperationer gjorde att många patienter med typ 2-diabetes blev kvitt sin sjukdom i en australiensisk studie som publiceras i dagens nummer av tidskriften Jama.


I den randomiserade studien ingick 60 patienter med fetma, definierad som ett kroppsmasseindex på minst 30, och typ 2-diabetes. 30 av patienterna genomgick en överviktsoperation i form av så kallad gastric banding. Alla patienter, oberoende av om de opererats eller inte, fick konventionell diabetesbehandling inklusive ett livsstilsförändringsprogram.

Personerna i kirurgigruppen uppnådde en genomsnittlig viktnedgång på 20 procent två år efter operationen, jämfört med 1,4 procent i behandlingsgruppen. Den glykemiska kontrollen förbättrades statistiskt signifikant hos dem som opererats, men inte i behandlingsgruppen. Sjukdomsfrihet från diabetes uppnåddes av 22 patienter, eller 73 procent, i kirurgigruppen, jämfört med 4 patienter, 13 procent, bland dem som inte opererats.

Enligt studieförfattarna, som är knutna till två universitetet i Melbourne, Australien, är undersökningen den första randomiserade studien som dokumenterat effekterna av överviktkirurgi på den glykemiska kontrollen hos typ 2-diabetiker.

- Resultaten ligger i linje med vad man sett tidigare och kan förvänta sig, men det är mycket bra att dokumentationen nu förbättras med en randomiserad studie. Det finns dock ett antal begränsningar i studien, man kunde exempelvis ha åstadkommit mer i kontrollgruppen, kommenterar Björn Eliasson, överläkare vid Diabetescentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, och ordförande i Svensk förening för diabetologi.

- Resultaten ger ytterligare underlag för att kirurgi bör erbjudas vissa av dessa patienter. Det finns dock flera avigsidor med fetmakirurgi på lång sikt, exempelvis en risk för bestående mag-tarmproblem. Kirurgi är inte den långsiktiga lösningen på vare sig diabetes- eller fetmaproblemet, säger Björn Eliasson.

Jama 2008; 299(3): 316-323

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev