Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Klagomålen slukar allt större summor

Publicerad: 28 mars 2012, 09:27

Socialstyrelsen begär 15 miljoner kronor från regeringen för att hantera enskildas klagomål. Om regeringen inte beviljar pengarna hotas patientsäkerheten, varnar myndigheten.


Socialstyrelsens tillsynsavdelning har en längre tid haft problem att hinna med den växande ärende­högen. I förra veckan fick tillsynen hård kritik från Statskontoret som föreslog att Socialstyrelsen ska fråntas tillsynsansvaret. Statskontorets förslag är att det skapas en ny fristående tillsynsmyndighet.

En av anledningarna till de växande ärendehögarna är att Socialstyrelsen 2011 övertog ansvaret för enskildas klagomål från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Socialstyrelsen tog då över 2 300 ärenden. Regeringen gav Social­styrelsen 41,9 miljoner kronor för hanteringen av detta. Denna summa byggde på antagandet att Social­styrelsen på ett år skulle få in 4 400 ärenden som rörde enskilda klago­mål. Men det visade sig att det i slutändan blev 6 700 nya ärenden under 2011.

Socialdepartementet har därför utlovat ytterligare 50 miljoner kronor till hanteringen av enskildas klagomål. Men Socialstyrelsen har nu kommit fram till att dessa pengar inte heller räcker till för att beta av ärendehögen.

– Skulle det fortsätta att vara långa handläggningstider så blir det ett potentiellt hot mot patientsäkerheten, säger Per-Anders Sunesson, avdelningschef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

Och om inte rättssäkerheten och patientsäkerheten ska hotas krävs det snabba åtgärder, skriver Social­styrelsen i brevet där den äskar pengar från regeringen. Redan under våren behöver myndigheten rekrytera nya medarbetare för att klara av att minska antalet ärenden till ”hanterbara nivåer” under 2012.

– Rekrytering tar lång tid, konstaterar Per-Anders Sunesson, som hoppas på ett snabbt beslut från regeringen.

Enligt honom kunde Socialstyrelsen inte ha gjort något annorlunda för att hantera den situation som nu uppstått.

– När vi övertog ärendena från HSAN var det väl känt att det skulle bli längre handläggningstider, säger Per-Anders Sunesson.

Han konstaterar att det har varit mycket svårt att beräkna hur stor den inkommande ärendemängden skulle bli. Det är först nu Socialstyrelsen anser sig ha tillförlitliga prognoser. Därför är det först nu myndigheten äskar om extra pengar från regeringen. Enligt Lena Furmark, politiskt sakkunnig hos socialminister Göran Hägglund (KD), har regeringen ännu inte tagit ställning till Socialstyrelsens begäran men socialdepartementet ska ”analysera underlaget”.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev