Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Klagomålshögen dubbelt så stor

Publicerad: 5 december 2012, 07:00

Foto: Dagens Medicin

Socialstyrelsen lämnar efter sig en klagomålshög som verkar bli mer än dubbelt så hög som när myndigheten tog över hanteringen från HSAN.


5 036 ärenden var ouppklarade när Socialstyrelsens enhet för enskildas klagomål rapporterade oktober månads resultat till socialdepartementet. När myndigheten tog över ansvaret att utreda klagomålshanteringen från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, var motsvarande siffra omkring 2 300.

– Vi har inte tillräckligt med resurser för att ta hand om allt, det är den enkla förklaringen, säger enhetschefen Susanne Gullack Flyrén.

Det faktum att utredningen av patienters klagomål drar ut på tiden riskerar att få långtgående konsekvenser, konstaterar Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet.

– Det här innebär ett personligt lidande för både patienten som anmält och vårdgivaren som har blivit anmäld. Fortsätter den här eftersläpningen i hanteringen kommer trovärdigheten för systemet att urholkas och patienterna riskerar att inte få sina rättigheter tillgodosedda, säger Ove Andersson.

Och om systemet inte fungerar finns också en risk för att patienter i stället driver civilrättsliga mål för att få rätt mot vården, förklarar han vidare och understryker att det inte skulle vara rätt väg att gå.

I ett försök att effektivisera ärendehanteringen delades enskildas klagomål den 15 oktober upp i två enheter och det planerades för nyrekryteringar.

– Men den processen har vi varit tvungna att bromsa nu och vi har fått ställa in flera rekryteringar. Vi ska inte ha en central enhet längre då den nya myndigheten till stor del kommer att vara regionaliserad, säger Susanne Gullack Flyrén och refererar till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg som är tänkt att ta över klagomålshanteringen.

Nyheten om regionaliseringen skapade också en viss oro på enheten som dock dämpades något när det i dagarna blev klart att de fast anställda kommer att få arbeta kvar på den nya myndighetens kontor i Stockholm.

Framtiden för enhetens visstidsanställda är däremot fortfarande oviss.  De har samtliga tackat ja till förlängning av sina tjänster till den 31 maj, det vill säga fram till dess att den nya myndigheten tar över hanteringen av enskildas klagomål.

– Men det är inte samma sak som att de stannar, säger Susanne Gullack Flyrén.

På fackförbunden ST och Vårdförbundet finns det också en oro över att de visstidsanställda, som motsvarar ungefär hälften av personalen, kommer att söka sig vidare under våren med kompetensglapp och ökad arbetsbelastning som följd.

Socialstyrelsen har noterat oron på enheten.  Efter en riskanalys föreslår myndig­heten att tjänster på enheten för enskildas klagomål regionaliseras redan januari 2013 för att sedan gå över till den nya myndigheten i juni, så att visstidsanställda vars anställning tar slut får möjlighet att söka tjänster på annan ort.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev