Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Klassklyftorna i vården ökar

Publicerad: 6 mars 2008, 15:08

Lågutbildade och invandrare får inte samma vård som högutbildade svenskfödda. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin årliga lägesrapport om svensk sjukvård.


Socialstyrelsen konstaterar att den svenska hälso- och sjukvården på många områden står sig väl i en internationell jämförelse. När det gäller övergripande mått på sjukvårdens effektivitet, såsom canceröverlevnad, medellivslängd och spädbarnsdödlighet ligger Sverige i topp.

På andra områden står det sämre till med den svenska sjukvården. Väntetider och tillgänglighet är exempel på områden som bör förbättras enligt Socialstyrelsen.

De kanske mest anmärkningsvärda med Socialstyrelsens lägesrapport är konstaterandet att jämlikheten i vården minskar, att social tillhörighet och härkomst har en stor inverkan på vilken vård patienten får. Dessa klassklyftor inom sjukvården är något som blivit tydligare sedan 1990-talet, skriver Socialstyrelsen.

Den så kallade åtgärdbara dödligheten, det vill säga dödlighet i den typ av sjukdomar som sjukvården anses kunna påverka, är avsevärt högre för lågutbildade och utlandsfödda, jämför med personer med en hög utbildningsnivå.

När det gäller vissa större folkhälsosjukdomar, såsom exempelvis hjärtinfarkt och stroke, får lågutbildade personer och personer födda utanför EU i lägre utsträckning än andra en läkemedelsbehandling anpassad till moderna riktlinjer.

Dessa två grupper tas även betydligt oftare in på sjukhus med tillstånd som egentligen är behandlingsbara inom öppenvården.

Sveriges Kommuner och Landsting konstaterar i ett pressmeddelande att Socialstyrelsens rapport är ett kvitto på att den svenska sjukvården fungerar väl på många områden, men erkänner även att speciellt tillgängligheten är ett problemområde.

– Svensk hälso- och sjukvård hamnar nästan alltid i topp när det gäller medicinska resultat och kostnader. Det visar både nationella undersökningar och internationella jämförelser. Däremot finns bland annat brister när det gäller psykiatrin, bemötande och information till patienter samt tillgängligheten, säger Anders Knape (m), ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, enligt pressmeddelandet.

Läs hela rapporten på Socialstyrelsens hemsida

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev