Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag27.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Kliniker får betalt efter hur strokepatienter mår

Publicerad: 28 Oktober 2002, 12:25

Två skånska sjukhus får nu ersättning för sina strokepatienter efter hur väl patienten mår. Friskare patienter ger mer pengar till kliniken, medan det blir mindre ersättning om de mår sämre.


Den gamla anekdoten om traditionella kinesiska läkare som bara tog betalt om patienten blev bättre har fått en modern tillämpning. Sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm har sedan den 1 juli en överenskommelse med Region Skåne som innebär att de får betalt efter hur bra strokepatienterna mår efter operationen.   Den parameter man valt för att mäta patientnyttan är ADL-oberoende, det vill säga om patienterna tre månader efter sitt slaganfall är oberoende av andras hjälp i sin vardag.  - Om våra patienter blir bättre än riksgenomsnittet får vi mer pengar, men blir de mer ADL-beroende, får vi mindre pengar, säger Thomas Kjellström, som är chef för affärsområde internmedicin vid det bolagiserade Helsingborgs lasarett och en av initiativtagarna till modellen.  Jämför sig mot riksgenomsnittet  Enligt det nationella kvalitetsregistret Riks-stroke klarar sig 65 procent av patienterna som före slaganfallet var oberoende av andras hjälp utan hjälp tre månader efter operationen. Det är alltså mot detta riksgenomsnitt som sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm mäter sina resultat. Den nya ersättningsmodellen innebär att sjukhusen gör en avstämning av sina resultat halvårsvis för att se om de får mer eller mindre pengar.  Om 65 procent av deras patienter är ADL-oberoende efter tre månader får kliniken 50000 kronor per patient för all vård som sjukhuset gjort under denna tid. Avvikelser i diagnos som föranleder krav på högre ersättning måste särskilt motiveras.

Straffar sämre resultat hårdare  Men om ADL-oberoendet når 70 procent ökar ersättningen till 52500 kronor per patient och om 80 procent av patienterna är ADL-oberoende ökar den till 55000 kronor.  Skulle däremot bara 50 procent av strokepatienterna bli ADL-oberoende, minskar ersättningen till 32500 kronor per patient. Systemet straffar alltså sämre resultat hårdare än vad det premierar förbättringar.  - Syftet med modellen är att vi ska få mer betalt när vi skapar ett mervärde för patienten, men till en lägre total kostnad för landstinget, säger Thomas Kjellström.  Han beräknar att cirka 300 av Helsingborgs 350 strokepatienter kommer att omfattas av ersättningsmodellen. De övriga har redan ett ADL-beroende vid ankomst till sjukhuset.  Enligt Kerstin Hulter-Åsberg, verksamhetschef för medicinskt centrum vid Lasarettet i Enköping och medlem av styrgruppen för Riks-stroke, är den skånska modellen unik i svensk strokevård, men intresset från andra sjukhus är stort.  - Det är naturligtvis spännande att någon försöker sig på ett sådant system. Tanken är god, men med ekonomiska incitament följer risken för manipulation. Det ska bli intressant att följa hur det går, säger hon.

Utomstående får lov att granska  Enligt det avtal som finns är det sjukhusens läkare som gör ADL-bedömningarna, men beställaren, Region Skåne, kan när som helst begära att någon utomstående ska granska bedömningarna. Däremot spelar det ingen roll för ersättningen om patienterna har andra sjukdomar, så länge huvuddiagnosen är stroke och så länge det inte fanns något ADL-beroende före slaganfallet.  Den s-ledda majoriteten som tog över i Region Skåne efter valet har aviserat att man tänker avbolagisera sjukhusen i Ängelholm och Helsingborg. Men enligt Thomas Kjellström är det inget som påverkar det nya ersättningssystemet.  - Modellen är väl förankrad i alla politiska partier och man har redan frågat efter liknande modeller för andra sjukdomar, säger han.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev