Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag19.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Kliniska utbildningen får underkänt även i år

Publicerad: 15 november 2002, 12:07

Trots vissa förbättringar ger landets läkarstudenter återigen den kliniska utbildningen underkänt på flera punkter. Det framgår av den årliga enkätundersökningen från Medicine studerandes förbund, MSF.


För att kartlägga kvaliteten på den kliniska delen av läkarutbildningen skickar MSF varje år ut en enkät till de studenter som befinner sig i slutet av medicin- och kirurgikurserna. Årets undersökning visar att studenttätheten minskat markant på flera håll.   Men fortfarande finns ändå stora brister när det gäller handledning, uppföljning av personliga insatser och träning i att utföra praktiska moment under den kliniska utbildningen. 42 procent av både medicin- och kirurgistudenterna anser att det finns stort behov av att förbättra den kliniska delen av kurserna. När det gäller den teoretiska delen är det endast 15 respektive 22 procent som anser att behovet av förbättring är stort.  - Det måste till en revolution i synen på den kliniska utbildningen. I dag tvingas studenten att anpassa sig efter verksamheten. I framtiden måste utbildningen anpassas efter studenten, säger Simon Kyaga, utbildningsansvarig på MSF.  Majoriteten av studenterna upplever att de har fått ett bra mottagande på avdelningarna. Samtidigt uppger 42 procent av studenterna på medicinkurserna och 40 procent på kirurgikurserna att introduktionen varit dålig.  Få har haft personlig handledare  Enligt MSF:s handlingsprogram ska varje student ha en personlig klinisk handledare på varje avdelning. Enkäten visar emellertid att inte ens var femte student haft en handledare att vända sig till.   På medicinkurserna är det Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Universitetssjukhuset i Lund som har sämst resultat. När det gäller kirurgkursen är det Norrlands universitetssjukhus i Umeå som är sämst på att erbjuda personlig handledning.  Simulatorträning bör användas  Under den kliniska placeringen ska studenterna få träning i att leda övrig sjukvårdspersonal. Ändå har 17procent av medicinstudenterna och 25 procent av kirurgstudenterna inte lett en rond under kursen.  - Det behövs riktade insatser som ger studenten utrymme att träffa patienter i lugn och ro. Fler sjukhus borde till exempel inrätta särskilda studentmottagningar eller använda sig av den typ av simulatorträning som prövas på Huddinge universitetssjukhus, säger Simon Kyaga.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev