Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kompletteringar ökar i antal – men inte i andel

Publicerad: 28 december 2017, 14:59

Antalet kompletteringar av läkarintyg har ökat med 60 procent sedan 2011. Något som beror på den stora ökningen av antalet sjukfall enligt en ny sammanställning från Försäkringskassan.


Ämnen i artikeln:

Försäkringskassan

Regeringen gav i somras Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga omfattningen och orsakerna till kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivningar. Detta efter att företrädare för läkarkåren larmat om att allt fler intyg kom i retur från Försäkringskassan med krav på komplettering. Försäkringskassan har nu redovisat sitt uppdrag till regeringen och konstaterar att det har skett en kraftig ökning av antalet kompletteringar men att detta beror på att antalet sjukfall blivit fler och längre. Andelen av sjukintygen som skickas tillbaka för komplettering har inte ökat i någon större omfattning enligt Försäkringskassans sammanställning.

I redovisningen till regeringen skriver Försäkringskassan att antalet sjukfall har ökat med knappt 80 procent sedan 2011. Under perioden juni till maj 2016 till 2017 utfärdades 57 procent fler läkarintyg jämfört med samma period 2010 till 2011. Antalet kompletteringar av läkarintyg ökade med drygt 60 procent om dessa tidsperioder jämförs.

Men sett till andelen intyg som skickas tillbaka för komplettering har det inte skett någon dramatisk ökning. År 2011 var andelen intyg som behövde kompletteras 9,3 procent, andelen sjönk sedan till 7,2 procent 2012 för att sedan öka till 9,7 procent 2017. Försäkringskassan konstaterar att det inte är någon större skillnad mellan olika diagnosgrupper när det gäller hur stor del av läkarintygen som behöver kompletteras. Undantaget är diagnosgruppen tumörer där andelen kompletteringar är lägre än för andra diagnosgrupper.

Det är en högre andel, 21 procent, av intygen som är utfärdade mellan sjukdag 91 till 180 som behöver kompletteras. Av intygen utfärdade mellan sjukdag 1 till 90 är det bara 7 procent som behöver kompletteras. Den vanligaste anledningen till att Försäkringskassan begär komplettering av ett läkarintyg är frågor om aktivitetsbegränsningar som utgjorde 55 procent av kompletteringarna.

De tre landstingen Uppsala, Västernorrland och Gotland har haft en signifikant ökning av andelen kompletteringar sedan 2011 enligt Försäkringskassans sammanställning. Högst andel kompletteringar under 2017 hade Gävleborg där 15 procent av intygen skickades tillbaka för komplettering. Lägst var andelen i Västmanland där endast 4 procent av intygen behövde kompletteras.

Relaterat material

Kompletteringar av läkarintyg utreds

Läkarkritik mot att patienter får hjälp med sjukintyg

SAMUEL ÅSGÅRD

Ämnen i artikeln:

Försäkringskassan

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev