Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Komplexa samband mellan allergi och lättretliga luftrör

Publicerad: 18 november 2003, 13:44

Olika typer av inomhus- och utomhusallergen kan ha olika starka samband med hyperreaktiva luftrör hos allergiker. Dessutom är mönstren olika bland unga och äldre vuxna, vilket framgår av en nederländsk studie i senaste utgåvan av tidskriften Allergy.


I tidigare epidemiologisk forskning kring sambanden mellan allergi och hyperreaktivitet i luftrören har man oftast inte gjort någon skillnad mellan olika slags allergen, exempelvis mellan inomhusallergen och utomhusallergen.  Forskare från universitetet i Groningen, Nederländerna, gjorde en kartläggning av 1018 unga vuxna mellan 20 och 44 år, och 909 äldre personer i åldrarna 45 till 70 år. Specifika antikroppar, IgE, mot två inomhusallergen, dammkvalster och katt, mättes, liksom IgE för timotej och björk. Hyperreaktivitet i luftrören analyserades med metakolinprovokation.  De äldre var mer känsliga mot inomhusallergen och reagerade med hyperreaktivitet i luftrören vid lägre IgE-nivåer än de yngre. Personer som endast var känsliga mot pollen, utomhusallergen, visade ingen ökad hyperreaktivitet vid stigande IgE. Detta gällde både yngre eller äldre personer. Störst risk för hyperreaktiva luftrör fanns hos unga personer med känslighet mot flera olika allergen.  Ett fynd, som författarna säger sig vara först med att upptäcka, är att det fanns ett oberoende samband mellan mängden totalt IgE och förekomst av hyperreaktiva luftrör hos äldre vuxna.  Forskarnas slutsats är att sambanden mellan allergi och hyperreaktivitet i luftrören ser olika ut för olika allergen och för olika nivåer av allergenspecifikt IgE. Sambanden kan dessutom variera med åldern.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev