Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Könsskillnader upptäckta i hjärnans serotoninsystem

Publicerad: 13 februari 2008, 10:08

Hjärnans serotoninsystem skiljer sig åt mellan könen, vilket kan förklara varför depression och ångest är vanligare hos kvinnor än hos män.


En forskargrupp vid Karolinska institutet har nu med hjälp av PET, positronemissionstomografi, visat att kvinnor och män skiljer sig åt när det gäller antalet bindningsställen för serotonin i stora delar av hjärnan. Serotonin är en viktig signalsubstans i det centrala nervsystemet, och påverkar bland annat stämningsläget.

Resultaten presenteras i en doktorsavhandling som läggs fram av forskaren Hristina Jovanovic i slutet av februari. Delar av resultaten publiceras i februarinumret av tidskriften Neuroimage. 28 personer, 14 kvinnor och 14 män, undersöktes med PET-kamera i studien.

Resultaten visar att kvinnor generellt har fler av den vanligaste typen av serotoninreceptorer än män. Kvinnor har också signifikant lägre nivåer av serotonintransportproteinet 5-HTT, som transporterar tillbaka serotonin till de nervceller som utsöndrar det. Detta protein är måltavla för antidepressiva läkemedel av SSRI-typ. Skillnaden kan enligt forskarna vara en bidragande orsak till att män och kvinnor svarar olika på dessa läkemedel.

Neuroimage 2008; 39(3): 1408-19

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev