Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Könsuppdelad lönestatistik krav från kvinnliga läkare

Publicerad: 26 April 2002, 13:12

Könsuppdelad lönestatistik är nödvändigt för att påvisa konsekvenserna av att kvinnor och män mäts med olika måttstock. Statistiken behövs om eventuell könsdiskriminering ska kunna åtgärdas.


Det hävdar Lena Åberg, ledamot i styrelsen för Kvinnliga läkares förening, som vill att Läkarförbundet ska ta fram bättre statistik över skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner.  Svenska läkarförbundets fullmäktige avslog i fjol en motion från Kvinnliga läkares förening, KLF, som föreslog att all förbundsstatistik skulle vara könsuppdelad. Till årets fullmäktige i Stockholm i slutet av maj återkommer KLF med ett mer begränsat krav. KLF begär i sin motion att all lönestatistik som i fortsättningen produceras av Läkarförbundet ska vara könsuppdelad.   Statistiken ska visa både median- och medellöner för män och kvinnor inom olika specialiteter. Dessutom bör kvinnors medianlön anges i procent av manlig medianlön och omvänt, anser KLF. Om en kvinnlig läkare till exempel har 35000 kronor i månadslön och en manlig läkare får 40000 kronor för samma jobb är hennes lön bara 87,5 procent av hans lön. Omvänt kan man i det här fallet säga att mannen tjänar 14 procent mer.  Risk att männen blir norm  Om endast kvinnors löner anges i procent av mäns löner, och inte det omvända, innebär detta att den manliga lönen är den självklara normen, skriver KLF i motionen.  När KLF med hjälp av statistiker på Statistiska centralbyrån bearbetade den centrala förbundsstatistiken för 1999 upptäckte de att kvinnliga läkare överlag hade lägre löner än manliga kollegor med samma jobb. Skillnaden märktes redan på AT-nivå och ökade successivt högre upp i hierarkin. Kvinnliga överläkare och chefer hade ett par tusen kronor mindre i lön än män med liknande tjänster. Resultatet redovisades på Svenska läkaresällskapets riksstämma i Göteborg hösten 2000.  Statistik behövs för att välja jobb  Nu tycker KLF att det är Svenska läkarförbundets uppgift att förse sina medlemmar med liknande data.  - Både fackförbund och arbetsgivare kan göra mycket mer för att jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män, säger Lena Åberg.  Hon anser att dagens individuella löneförhandlingar ställer särskilt höga krav på detaljerad statistik. Kvinnliga läkare bör få veta vilka specialiteter som har bäst betalt, och vilka sjukhus som har en jämställd lönepolitik.  - Lönestatistiken ska kunna användas som ett instrument när man söker jobb. Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män indikerar att det finns en könsdiskriminering på arbetsplatsen. Det vore naivt att tro att orättvisorna bara gäller lönen, säger Lena Åberg.  Göran Edbom, som är läkare i Umeå och ordförande för Svenska läkarförbundets förhandlingsdelegation, håller med om behovet av könsuppdelad statistik.  - Lokalt finns bra statistik som visar löneskillnaderna i detalj. Men till Läkarförbundet får vi bara den statistik som arbetsgivaren levererar. Det bästa är därför att agera på det lokala planet, säger Göran Edbom.   Enligt jämställdhetslagen är arbetsgivare skyldiga att kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män med lika eller likvärdigt arbete. Lagen säger dock inget om fackföreningars förpliktelser i förhållande till medlemmarna.  Vill inte ha jämställdhetsansvarig  I en annan motion föreslår KLF att Läkarförbundet ska utse en jämställdhetsansvarig person som ska hjälpa fackliga representanter och enskilda medlemmar om de särbehandlas på grund av kön.  Göran Edbom tycker inte att det är nödvändigt att utse en särskild person för den uppgiften.  - Alla är jämställdhetsansvariga på Läkarförbundet. Jämställdhetsarbetet är en generell process där alla måste ta ansvar, säger han.  ................................................  Panelen:  Tycker du att Svenska läkarförbundet gör tillräckligt för sina kvinnliga medlemmar?  Undis Englund,   geriatriker vid geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå:  - Ja. Jag arbetar fackligt och var för någon månad sedan på ett möte i Stockholm där lönestatistiken för år 2000 presenterades. Jag efterlyser bättre statistik och bättre kartläggning, men det är faktiskt ett arbetsgivaransvar att prestera underlagen.   Maria Truedsson,   distriktsläkare, Hortlax vårdcentral, Hortlax:  - Nej. Läkarförbundet borde bli mycket vassare på att samla in och publicera information så att respektive läkarförening kan använda det gentemot sina arbetsgivare. Kvinnliga läkare har lägre löner trots samma kompetens och lika många tjänsteår.   Agnes Wold,   forskare i klinisk bakteriologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.  - Absolut inte. Läkarförbundet har inte gjort någonting för kvinnorna. Förbundet har skyllt kvinnornas dåliga löner på att vi är så dåliga förhandlare. Det är ett klassiskt gubbfack, som är totalt ointressant för mig.

Carin Mannberg-Zackari

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev