lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kontroller avslöjar intrång i elektronisk patientjournal

Publicerad: 9 maj 2007, 12:16

Minst ett 40-tal vårdanställda i Sverige har de senaste fem åren läst elektroniska patientjournaler de inte borde.


Dagens Medicin har tidigare berättat om att en juriststudent anmält Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg för att hanteringen av patientuppgifter skötts alltför lättvindigt, se nr 13/07. Nu har Dagens Medicin undersökt hur journalsystemen sköts i övriga landsting. 14 svarande landsting uppger att sammanlagt ett 40-tal vårdanställda har överträtt reglerna och blivit allt från muntligen tillrättavisade till polisanmälda.

Hos flera landsting har det varit svårt att få fram exakta uppgifter eftersom ansvaret för kontrollerna ligger på lokal nivå, och resultaten sällan rapporteras uppåt.

Fler har tillgång till uppgifter
Staffan Johansson, ansvarig för vårdinformationssystemen i Landstinget Dalarna, vittnar om att frågan blivit alltmer uppmärksammad sedan landstingsstyrelsen nyligen beslutat att vidga den inre sekretessen. Det innebär att fler ur vårdpersonalen har direkt tillgång till uppgifter om patienter på andra kliniker än den egna.

– Eftersom verksamhetscheferna inte har den fulla kontrollen längre måste vi bli bättre på att granska att personalen håller sig till reglerna, säger Staffan Johansson.

De fall som upptäcks ute i landet tycks ha vanlig nyfikenhet som gemensam faktor. Ofta gäller övertrampen någon som kollat journalen för en kollega, anhörig eller bekant.

På Karolinska universitetssjukhuset har två fall av övertramp upptäckts under de senaste fem åren. Bägge polisanmäldes och ledde till att de båda anställda fick betala böter. Men sjukhuset har under två års tid låtit bli att göra slumpmässiga stickprov av loggarna.

Bo Wikström, överläkare och ansvarig för patientjournalsystemet Take Care, uppger att kontrollerna i stället består av det femtontal gånger per år som patienter eller personal själva ber om granskning av en specifik journal, eller om det finns särskild misstanke. Detta på ett sjukhus som, enligt Bo Wikström, står för
200 000 journalöppningar per dygn.

Det låter som väldigt lite?

– Vi har gjort försök med stickprov men vi har aldrig lyckats hitta någon på det sättet, säger Bo Wikström.

14 000 personer, verksamma vid Karolinska universitetssjukhuset, har behörighet till systemet. Där ingår också Visby lasarett, S:t Eriks ögonsjukhus, Södertälje sjukhus samt vissa geriatriska kliniker utanför själva sjukhuset. Proven upphörde sommaren 2005 och återupptogs först då Dagens Medicin började ställa frågor om kontrollerna i mars i år.

– Nu kommer vi att återuppta stickproven fast på ett förhoppningsvis mer effektivt sätt, säger Bo Wikström, som avser att göra riktade kontroller på kliniker med särskilt känslig information.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev