Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kopparspiral och pessar allt närmre avgift

Publicerad: 10 maj 2006, 09:13

Rätten att få preventivmedlen pessar och kopparspiral gratis kan komma att dras in. Regeringen utreder en ny lag som innebär att landstingen själva beslutar hur de ska subventionera olika p-metoder.


Enligt en lag från mitten av 1970-talet är pessar och kopparspiral två preventivmetoder som kvinnor kan erhålla utan avgift. När det gäller övriga preventivmedel ger landstingen subventioner i olika grad.

Hur mycket unga kvinnor får betala för p-piller varierar stort mellan landstingen. I några landsting, som Landstinget Blekinge och Region Skåne, är p-pillren gratis medan de som bor i Västerbottens läns landsting får betala hela kostnaden själva.

För att förmå landstingen att ge fler unga kvinnor subventionerade preventivmedel har Socialstyrelsen, i en utredning som kom i slutet av förra året, föreslagit att lagen som säger att pessar och kopparspiral ska vara gratis, helt ska tas bort.

Enligt Socialstyrelsens beräkningar skulle landstingens kostnader för preventivmedel minska med 10 procent om året om pessar och kopparspiral belades med avgift.

En ny lag skulle innebära att landstingen får fria händer att bestämma hur de ska subventionera de olika p-metoder som finns.

Socialdepartementet har haft förslaget om lagändringen ute på remiss och flera tunga remissinstanser, som Sveriges Kommuner och Landsting, säger ja till en ändrad lagstiftning.

Används av äldre kvinnor  Andra instanser, som Folkhälsoinstitutet och Vårdförbundet, är kritiska. Folkhälsoinstitutet anser att alla preventivmedel ska subventioneras på ett likartat sätt så att kostnaden för den enskilda blir lika stor i hela landet. Vårdförbundet skriver att det befarar att skillnaderna i landstingens subventioner riskerar att bli än större om lagen blir verklighet.

Utgångspunkten för Socialstyrelsens förslag var att en förändring av finansieringsformerna för preventivmedel inte skulle få öka samhällets kostnader.

Pessar och kopparspiral anses i dag inte ha samma betydelse som tidigare. De används framför allt av lite äldre kvinnor som ändå borde ha råd att betala för sina preventivmedel, anser Socialstyrelsen.

En eventuell proposition om en lagändring kan komma redan före sommaren.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev