Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kortare utbildning för akutläkare

Publicerad: 20 april 2012, 08:15

Akutsjukvård ska bli en egen basspecialitet. Det föreslår Socialstyrelsen som har tagit ställning till hur framtidens specialitetsindelning för läkare bör se ut.


Förslaget till ny indelning för läkarnas ST innebär stora förändringar mot dagens system. Som Dagens Medicin tidigare berättat (se länk till höger) innebär det bland annat att gemensamma kunskapsbaser skapas för ett antal områden. Dessa gemensamma kunskapsbaser utgör grunden för ett antal basspecialiteter. Hela systemet är målrelaterat men precis som i dag så måste läkarnas ST omfatta minst fem år.

En fråga som diskuterades in i det sista var hur akutsjukvården skulle hanteras. Det slutliga förslaget blev att göra akutsjukvård till en egen basspecialitet. I dag är akutsjukvård en tvåårig tilläggsspecialitet som innebär att de som vill specialisera i akutsjukvård först måste skaffa sig en annan basspecialitet. Socialstyrelsens förslag innebär därmed att tiden för att bli specialist i akutsjukvård kortas från minst sju år till minst fem år. Socialstyrelsen konstaterar att detta skapar bättre förutsättningar för att säkra kompetensen inom akutsjukvård och att detta är viktigt för patientsäkerheten.

Var öron-, näsa- och hals skulle höra hemma i det nya systemet var också länge osäkert. Nu blir förslaget att basspecialiteten öron-, näsa- och hals får en gemensam kunskapsbas med basspecialiteten hörsel- och balansrubbningar.

En helt ny basspecialitet som skapas i förslaget är barn- och ungdomskirurgi. Enligt Socialstyrelsen är detta viktigt för att tydliggöra barnperspektivet.

Förslaget innehåller även sju nya tilläggsspecialiteter. Helt nya är tilläggsspecialiteterna vårdhygien, palliativ medicin, skolhälsovård och äldrepsykiatri. Tre av dagens grenspecialiteter blir tilläggsspecialiteter och får en bredare rekryteringsbas. Det handlar om neuroradiologi, nukleärmedicin och gynekologisk onkologi.

Fotnot: Förslaget finns att ladda ner på Socialstyrelsens webbplats.

Relaterat material

Snabbare utbildning för flera specialister

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev