Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kortison halverade återbesök för barn med mild falsk krupp

Publicerad: 23 september 2004, 07:57

En dos dexametason till barn med milda former av falsk krupp halverade antalet återbesök till sjukvård. Barnen förlorade mindre sömn och stressen hos föräldrarna minskade. Det framgår av en kanadensisk studie som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine.


Även om milda former av falsk krupp är ett lindrigt tillstånd skapar det ofta oro hos föräldrarna. Att ens barn skällhostar som en hund stressar föräldrarna. Dessutom liknar symtomen vid falsk krupp den livshotande sjukdomen epiglottit, inflammation i struplocket.  För medelsvåra och svåra former av falsk krupp har behandling med kortisonpreparatet dexametason i tidigare studier visats vara effektiv. För milda symtom finns lite data om effekten av kortison.  För att ta reda på om medlet även påverkar milda varianter av falsk krupp, gjorde forskare från fyra barnakutmedicinska avdelningar i Kanada, Pediatric Emergency Research Canada Network, en dubbelblind placebokontrollerad studie där 720 barn ingick.  Barnen slumpades till antingen 0,6 milligram dexametason per kilo kroppsvikt eller placebo. Läkemedlet gavs som en suspension av körsbärssmakande sirap. I placebogruppen innehöll sirapen inget kortison.  Det primära effektmåttet var andelen barn som återkom till sjukvården inom sju dagar. Andelen var mer än halverad i den grupp som fick dexametason - 7,3 procent jämfört med 15,3 procent i placebogruppen.  Barnen som behandlades med kortison förlorade mindre sömn (2,9 timmar jämfört med 4,2 timmar) och den stress föräldrarna upplevde under det första dygnet minskade signifikant.  Forskarna konstaterar att en invändning kan vara att kortison till små barn med falsk krupp är onödig, eftersom objektiva symtom är milda. Deras motargument är att även om falsk krupp kan upplevas som triviala för medicinsk personal, skapar symtomen avsevärd oro och ångest hos föräldrarna som kanske tar sina barn till sjukvård mer än en gång per sjuktillfälle.  Forskarna menar att dexametason är enkelt att ge, och dessutom billigt och effektivt. Därför går det att försvara behandlingen även om långtidseffekten inte är känd. De får stöd i en medicinsk kommentar som påpekar att andra råd som vården erbjuder, till exempel att barnet ska inandas varm ånga, inte är bevisat effektiva. Därför är det bra att kunna erbjuda något som faktiskt förkortar sjukligheten och underlättar för alla att få en bättre nattsömn.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev