Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kostnader för läkemedel blir inte landstingsansvar

Publicerad: 4 maj 2004, 11:12

Regeringen är på väg att backa från det gamla riksdagskravet på att landstingen ska ta över det fulla kostnadsansvaret för läkemedel.


I samband med den förra läkemedelsreformen 1996 fattade riksdagen ett inriktningsbeslut om att landstingen på sikt ska ta över det fulla kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen från staten.  Men hittills har Landstingsförbundet lyckats bekämpa det.  Enligt det nu gällande avtalet mellan staten och Landstingsförbundet får landstingen 56 miljarder kronor av staten under 2002-2004 för att betala läkemedelsförmånen. Blir de verkliga kostnaderna för läkemedelsförmånen 1,5 miljarder kronor mer än detta delar regeringen och landstingen enligt en trappstegsmodell på överskridandet.  I höstas föreslog den statliga utjämningskommittén att det särskilda statsbidraget till läkemedel bör bakas in i det generella statsbidraget. Därmed skulle staten slippa osäkra förhandlingar om läkemedelskostnaderna år efter år.  Avvisade förslaget kraftfullt  Men Landstingsförbundet avvisade kraftfullt förslaget. Förbundet pekade på att kostnaderna för läkemedel har ökat betydligt snabbare än den generella prisutvecklingen i samhället. Dessutom styr staten flera av de beslut som påverkar läkemedelskostnaden, till exempel vilka läkemedel som ska godkännas och hur stor samhällets subvention ska vara.  I den lagrådsremiss om utjämningssystemet som regeringen, v och mp enats om går samarbetspartierna på Landstingsförbundets linje. Regeringen skriver i lagrådsremissen att den "är inte beredd att nu föreslå" att bidragen till läkemedelsförmånerna överförs till generella statsbidrag från och med 2005.  Frågan om läkemedelsförmånernas finansiering bör enligt regeringen "först bli föremål för överläggningar mellan staten och Landstingsförbundet".  De förhandlingarna mellan staten och Landstingsförbundet går nu in i ett avgörande skede. De närmaste dagarna väntas socialdepartementet lägga ett första bud om ett nytt läkemedelsavtal till Landstingsförbundet.  Men socialminister Lars Engqvist (s) gjorde förra onsdagen, den 28 april, en helomsvängning i regeringens tidigare syn på kostnadsansvaret för läkemedelsreformen, enligt uppgift till Dagens Medicin. Vid ett årsmöte med Sjukvårdens leverantörsförening förklarade Lars Engqvist att det kan vara klokt att staten har ett fortsatt direkt ansvar för och inflytande över läkemedlens finansiering. Han påpekade att läkarna håller tillbaka förskrivningen av nya dyrare läkemedel av ekonomiska skäl, vilket inte alltid gynnar patienten.  Vill inte förklara omsvängningen  Socialministern vill inte för Dagens Medicin förklara omsvängningen. Men hans pressekreterare Refik Sener bekräftar den:  - Lars Engqvist förde ett resonemang om att det kanske kan vara bra att behålla kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen i staten.  Landstingsförbundets vd Ulf Wetterberg bekräftar att socialdepartementet övergivit tanken på att föra över kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen på landstingen.  - I våra interna diskussioner har socialdepartementet och vi varit överens om att läkemedelsfinansieringen bör vara ett fortsatt gemensamt ansvar och att det ska regleras i överenskommelser mellan parterna även fortsättningsvis. Att Engqvist nu också säger det offentligt är förstås glädjande.  Mycket talar därför för att det nya läkemedelsavtalet liknar det nuvarande, med ett gemensamt kostnadsansvar för staten och landstingen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev