Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kraft från nålformad elektrod bränner bort små metastaser

Publicerad: 22 augusti 2002, 11:10

Metoden att bränna bort små tumörer med hjälp av en nålformad elektrod blir allt vanligare. En av de personer som använt metoden längst i Sverige är Per Hellman, docent och överläkare vid kirurgiska kliniken på Akademiska sjukhuset.


- Jag ser RF-behandling som ett utmärkt komplement till traditionell kirurgi och som innebär att vi kan minimera ingreppet på patienten, säger Per Hellman.  Den patient som får RF-behandling när vi besöker Akademiska sjukhuset hade tidigare en primärtumör i binjurebarken och har fått olika typer av behandling i form av cellgifter, riktad strålbehandling, kirurgi och för två år sedan även RF-behandling. Nu har metastaser åter dykt upp i levern. Sedan diagnosen ställdes har det gått sex år.  - Med tanke på att överlevnadsprognosen normalt är nio månader för den här typen av tumör så är det oerhört positivt att kunna förlänga livet på en, som i det här fallet, ung patient med flera år. Den här patienten har reagerat väldigt positivt på all behandling som vi satt in, vilket givetvis bidragit till resultatet, säger Per Hellman.  Dagens Medicin har tidigare beskrivit hur så kallad RF-behandling används på Karolinska sjukhuset för att ta bort små skelettumörer i leder (se tematidning till Dagens Medicin nr 13/02 om Muskler och skelett).   På Akademiska sjukhuset i Uppsala var man dock först i Sverige med att använda metoden. Redan 1998 behandlade Per Hellman och radiologen Anders Elvin levermetastaser till hormonproducerande tumörer. Sedan dess har Elvin lämnat Akademiska sjukhuset, medan Per Hellman har fortsatt att vidareutveckla metoden.  I augusti förra året presenterade han vid en kirurgikongress i Bryssel resultaten av en studie på 21 patienter med endokrina tumörer som RF-behandlats.   De 21 patienterna hade olika långt framskridet sjukdomsförlopp och målet var att i åtminstone 15 av fallen bota patienterna med hjälp av RF-behandling, ensamt eller i kombination med kirurgiska ingrepp.   I fyra av de femton fallen uppnådde man målet, det vill säga att hormonnivåerna hade normaliserats vid efterkontrollen två år senare. I samtliga övriga fall hade man lyckats minska antalet tumörer.  - Vi får betrakta det som ett bra resultat. Syftet med den här väldigt begränsade studien var bara att få svar på om RF-behandling kan tänkas passa för den här typen av tumörer.   - Men vi kan aldrig bevisa hur bra metoden är innan vi gjort en randomiserad studie på ett större material, där vi jämför RF-behandling och kirurgi på en grupp med bioterapi, till exempel interferon, på den andra gruppen, säger han.  - Patientunderlaget som passar för en sådan här studie är för litet i Sverige. Vi planerar därför att genomföra den tillsammans med forskningscentra i Skandinavien, Tyskland, Frankrike, USA och Kanada men som leds av oss här i Uppsala. Vi räknar med att komma i gång med studien till hösten, berättar Per Hellman.  I planerna ingår även att delta i en liknande internationell studie som ska genomföras på patienter med kolorektala cancermetastaser.

Benny Andersson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev