Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Krav på att chefer tar ansvar för att psykoterapi används

Publicerad: 1 december 2005, 09:23

RIKSSTÄMMAN. Trots evidens för att olika former av psykoterapi gör nytta, tar det tid att få metoderna etablerade i vården. Nu krävs krafttag för att sprida dem, ansåg deltagare vid ett symposium på stämman i går.


Psykiska sjukdomar är ett av de absolut största folkhälsoproblemen i Sverige. Det är känt att psykoterapi i olika former fungerar bra och i vissa fall bättre än läkemedel, men också att olika psykoterapiformer tillsammans med läkemedel kan ge positiva synergieffekter.

Metoder tar tid att sprida  Trots kunskapen om nya psykoterapeutiska terapiformer tar det lång tid från det att en metod har accepterats till dess att den fullt ut har blivit etablerad i sjukvården.

- Vi har sedan länge bra evidensbaserade behandlingsmetoder mot ångestsjukdomar och depressioner, och även beteendestörningar bland barn. Det stora problemet är att vi inte får ut dem till patienterna. Nu är det dags för chefer på alla nivåer i sjukvården att ta sitt ansvar för att se till att dessa metoder verkligen får spridning, både på sjukhusen och i primärvården, säger Bruno Hägglöf, professor vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Han var moderator vid symposiet Psykoterapi vid psykisk sjukdom - evidens och sen? Under detta presenterades ett axplock av förhållandevis nya behandlingsmetoder med god effekt. Bland annat presenterades dialektisk beteendeterapi, DBT, som används vid Akademiska sjukhuset i Uppsala för att bryta destruktiv utveckling hos flickor som skär sig själva.

En annan metod som presenterades var en terapiform som är etablerad i Norge, multisystemisk terapi, för att ta hand om sociala problem hos ungdomar mellan 12 och 18 år. Under en femmånadersperiod kan familjen och ungdomarna när de vill under dygnet ta kontakt med ett team med terapeuter. Teamet ska stärka familjen och bryta negativa livsmönster som barnet har hamnat i.

Tror att kraftfullare insatser krävs  Enligt barnläkaren Sven Bremberg, expert på barn och ungdomars hälsa vid Folkhälsoinstitutet, tar det ofta cirka 20 år från att en behandling har visat effekt till dess att den har fått fullt genomslag i vården. Som exempel nämner han kognitiv beteendeterapi vid depression som har varit välkänd som en fungerande metod sedan slutet av 1980-talet, men ännu inte har fått full spridning.

- Det här är absolut inget extremfall utan snarare en tidsåtgång som man kan förvänta sig generellt när det gäller nya behandlingsmetoder. Det är tydligt att det inte räcker att   Socialstyrelsen och andra myndigheter pekar med hela handen och berättar vad man ska göra, säger han.

Han jämför med företag som sätter in stora resurser för att snabbt få ut nya läkemedel på marknaden. Det är resurser som inte finns när det gäller dessa behandlingsmetoder.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev