onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Krav på screening för lungcancer

Publicerad: 29 november 2006, 15:19

RIKSSTÄMMAN 2006 Svensk sjukvård bör införa ett screeningprogram för att tidigt upptäcka lungcancer. Det menar Roger Henriksson, professor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.


I dag röker ungefär 15 procent av svenskarna. Det är låga tal i jämförelse med vissa sydeuropeiska länder där upp mot 40 procent av befolkningen röker.

Men vissa av dessa rökare kommer att drabbas av lungcancer, och här bör svensk sjukvård arbeta mer preventivt än i dag, anser Roger Henriksson.

­Han vill att svensk sjukvård inför ett screeningprogram, där rökare eller de som börjat röka tidigt i livet regelbundet skulle undersökas med datortomografi.

– Denna grupp utgörs av en miljon svenskar. Av dem kommer 80 000 att dö i lungcancer. Men eftersom en miljon svenskar är en mycket stor grupp skulle vi troligen behöva välja ut vissa undergrupper som löper extra stor risk att drabbas av lungcancer, säger Roger Henriksson.

Han talade i dag, onsdag, på den pågående Riksstämman i Göteborg om det nuvarande kunskapsläget inom lungcancervården. Bland annat slog han fast att ett av det nya läkemedlet Avastin (bevacizumab) kommer att kosta totalt 75 miljoner kronor att ge till de runt 500 patienter som skulle ha nytta av behandlingen. Det rör sig om en viss grupp med avancerad sjukdom, som ännu inte lett till vissa komplikationer, till exempel spridning av metastaser till hjärnan.

– För dem kan den tvååriga överlevnaden öka till mellan 15 och 25 procent, säger Roger Henriksson.

Vidare bör alla patienter erbjudas cytostatika som tilläggsbehandling, oavsett hur framskriden sjukdomen är. Det gäller alltså även patienter med nedsatt allmäntillstånd och äldre patienter. För dem vars sjukdom är mindre utbredd förbättras den femåriga överlevnaden med mellan 4 och 14 procentenheter av tillägg med cytostatika.

– Tilläggseffekten är inte större när det gäller kolorektalcancer eller bröstcancer och i dag är det självklart att ge tillägg med cytostatika till dessa patienter, säger Roger Henriksson.

I dag finns stora regionala skillnader inom lungcancervården, bland annat när det gäller benägenheten att erbjuda cytostatika. Det tror Roger Henriksson beror på skillnader i kunskapsnivåer hos läkare och politiker runt om i landet. Dessutom är lungcancerpatienter en patientgrupp som omgärdas av negativa fördomar och som dras med låg social status.

– Vi ska inte göra någon hemlighet av att vi läkare påverkas av den ständiga debatten om kostnader och kostnadseffektivitet. Vi har en tendens att utesluta vissa patienter, säger Roger Henriksson.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev