Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Krav på separat bastjänstgöring

Publicerad: 13 februari 2018, 06:00

Foto: Thinkstock

Den nya bastjänstgöringen för läkare bör vara skild från ST. Det kräver flera tunga remissinstanser.


I samband med att den nya sexåriga läkarutbildningen startar föreslår regeringen att en ny ettårig bastjänstgöring införs. Den sexåriga läkarutbildningen ska leda fram till läkarlegitimation efter examen, i stället för efter AT som i dag. När AT inte längre finns vill regeringen att alla läkare ska genomgå den ettåriga bastjänstgöringen, BT, innan de fortsätter till specialisttjänstgöring, ST.

Senast den 22 februari ska remissinstanserna ha tyckt till om regeringens förslag om bastjänstgöring för läkare. Men redan nu har flera tunga remissinstanser svarat. Något som är gemensamt för flera av dem är att de vill att bastjänstgöringen ska vara en separat tidsbegränsad anställning skild från ST. Bland dem som vill se en separering finns Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Handläggaren Michael Bergström på avdelningen för vård och omsorg, som arbetat med remissvaret från SKL, konstaterar att regeringens förslag är otydligt när det gäller anställningsformen under BT.

– Ur ett arbetsgivarperspektiv vill vi att det ska vara möjligt att pröva på att arbeta någonstans under en begränsad tid utan att gå in i en fast anställning. Då får läkaren och arbetsgivaren en chans att lära känna varandra, säger Michael Bergström.

På denna punkt tycks arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanterna vara överens. Läkarförbundet har tidigare slagit fast att de vill se en bastjänstgöring som är separat och Distriktsläkarföreningen är inne på samma linje i sitt remissvar.

– Risken är annars att man väljer att göra BT i specialiteter som det är lätt att få, bristspecialiteter som allmänmedicin, och sedan hoppar av för att välja något annat, säger Camilla Sandin Bergh, styrelseledamot i Distriktsläkarföreningen och studierektor för ST inom Närhälsan i Västra Götaland.

Distriktsläkarföreningen vill också att sex månader av BT ska göras i primärvården i stället för de tre till fyra månader som regeringen föreslår. Föreningen anser att nio av de tio lärandemålen i BT går att uppnå i primärvården. I sitt remissvar skriver Distriktsläkarföreningen att en längre del av BT i primärvården ligger i linje med regeringens ambition att ställa om till en mer nära vård med primärvården som bas.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev