lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Krav på skärpt fosterövervakning

Publicerad: 14 september 2006, 14:24

Landets förlossningsläkare vill skärpa kvaliteten på foster­övervakning då barn visar tecken på syrebrist under för­lossning. En referensgrupp ska nu arbeta för att sprida kunskaperna om riskerna att feltolka ny apparatur.


I våras varnades förlossningsklinikerna för en övervakningsmetod, STAN, som används vid allt fler förlossningskliniker. Socialstyrelsen larmade om riskerna med den nya metoden sedan myndigheten fått in flera lex Maria-anmälningar om missöden i samband med förlossningar då den använts.

Tre barn har avlidit och flera har under de senaste åren fått svåra skador sedan förlossningspersonalen feltolkat övervakningsapparaturen som ska larma om barnet får syrebrist, se Dagens Medicin nr 12/06 och 14/06. Nyligen gjordes ytterligare en lex Maria-anmälan sedan ett barn avlidit vid en förlossning som övervakades med STAN i kombination med CTG.

Apparatur gav fel signaler  En grupp inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, har nu analyserat de tolv lex Maria-anmälningar som låg bakom larmet.

- Vi fann att det gjorts allt från grova feltolkningar av övervakningsapparaturen till att apparaturen givit felaktiga signaler, berättar Magnus Westgren, överläkare på kvinnokliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och en av granskarna.

Han tycker att införandet av ny teknik gått för fort och att uppföljningen efter introduktionen av STAN borde ha samordnats bättre på ett nationellt plan. För att samla och sprida kunskap om STAN och fosterövervakning vid förlossning med syrebrist hos barnet har en arbetsgrupp inom SFOG nu bildats.

- Syftet är att få en bättre kvalitetskontroll av hur övervakningen vid misstänkt syrebrist görs. I förlängningen kan det bli frågan om att starta ett kvalitetsregister, säger Ellika Andolf, ordförande i SFOG:s arbetsgrupp för perinatalogi.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev