Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kritiserat expeditionsstöd görs tillgängligt efter årsskiftet

Publicerad: 13 oktober 2009, 14:47

Det omdiskuterade receptexpeditionsstödet DUR kommer att göras tillgängligt för nya apoteksaktörer på frivillig basis med start efter årsskiftet. Det berättar Ylva Hambraeus Björling, vd för Apotekens Service AB.


DUR, Drug Utilization Review, är ett system för receptgranskning som utvecklats av det amerikanska företaget Medco och anpassats till svenska förhållanden av Apoteket AB.

DUR togs enligt Ylva Hambraeus Björling över av servicebolaget redan under sommaren, efter att projektet befunnit sig i vänteläge en tid.

– Rent konkret blir DUR nu en av flera tjänster i vår plattform som aktörerna kan adressera och nå. Det mesta av utvecklingen och anpassningen var färdig sedan tidigare och vi har under en tid avvaktat beslutet att systemet ska föras över till oss, säger hon.

– Nu är målet att DUR ska finnas tillgängligt för apoteksaktörer efter årsskiftet. Förhoppningsvis kan systemet först rullas ut till ett antal apotek inom kluster som använder IT-stöd som bygger på Apotekens terminalsystem, ATS. Men även aktörer som använder andra IT-system ska förstås kunna få tillgång till DUR.

Ylva Hambraeus Björling betonar att DUR bygger på frivillighet – i två led. Dels kan apoteksaktören välja om den vill ansluta sig, dels bygger användningen av DUR på samtycke från patienten.

Hur ser du på den hårda kritiken mot DUR?

– Mycket av den har haft karaktären av ”oj, någon annan hann visst före”, och att systemet inte är uppfunnet här hemma. I grunden tror jag att det finns en samsyn om nödvändigheten av ett sådant här system. En kritik som är relevant är att det varit för lite kontakter mellan vården och Apoteket AB i det här projektet, man har inte talat tillräckligt mycket med varandra.

Det pågår ju sedan länge ett stort arbete i Sverige med att ta fram liknande stödsystem för förskrivare, baserat på svenska och europeiska data. DUR bygger på amerikanska databaser. Finns det inte en risk att systemen inte är kompatibla och att förvirring skapas?

–  Patientsäkerheten är något oantastligt och det är i grunden positivt att  man belyser frågan från  flera håll. Allt lidande som kan sparas på vägen till ett expertstöd som kan  stödja alla de professioner som behöver denna hjälp, kan bara vara  bra. Att utvecklingen av system för vården  och apoteken har skett från olika håll kan  då   vändas till  något positivt.

–  Det viktiga är nu att  samverka så erfarenheter från vården och apoteksaktörerna resulterar i en  gemensam kunskapsbank. Den kan ha olika men rätt användarpresentation, för att ge läkarna  rätt stöd för sina beslut i samband med ordinationer och farmaceuterna rätt stöd  vid expedieringen så att patienten kan känna sig helt trygg med sin  läkemedelsanvändning,  säger Ylva Hambraeus Björling.

Ett krav på aktörer som använder DUR blir att upprätta en kundtjänstfunktion med koppling till verksamheten.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev