Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kronikerstrategin klubbad

Publicerad: 17 januari 2014, 13:42

Regeringen har beslutat om den nationella strategin för kroniska sjukdomar. Strategin ska bland annat göra de nationella riktlinjerna mer tillgängliga för vårdpersonalen och patienterna.


Den nationella strategin för att behandla och förebygga kroniska sjukdomar som regeringen nu har beslutat om ska gälla i fyra år. I budgeten har regeringen avsatt 450 miljoner kronor för de fyra årens arbete. Den strategi som regeringen nu har klubbat är ett översiktligt dokument där ramarna för arbetet slås fast. De tre huvudmålsättningarna för strategin är att den ska leda till patientcentrerad vård, kunskapsbaserad vård och större fokus på prevention och tidig uppmärksamhet.

För varje år ska en handlingsplan för strategin tas fram. Handlingsplanen för 2014 innehåller bland annat tre uppdrag till Socialstyrelsen om de nationella riktlinjerna.

– Det ska göras en version av de nationella riktlinjerna anpassad för patienterna. Det kommer också att göras en kortare version som är anpassad för situationen i primärvården. Dessa riktlinjer kommer också att innehålla avsnitt om samsjuklighet, berättar Roger Molin, samordnare för regeringens arbete med att förbättra vården för kroniskt sjuka.

Dessutom har Socialstyrelsen fått i uppdrag att göra de nationella riktlinjerna mer lättillgängliga för all vårdpersonal.

– Riktlinjerna kommer att behöva tillgängliggöras som öppna data. Det innebär att riktlinjerna ska bli tillgängliga i journalmiljön så att de kan fungera som ett beslutsstöd. En riktlinje är bara värd något som stöd om den är tillgänglig i beslutssituationen, säger Roger Molin.

Han berättar att fler satsningar inom kronikerstrategin kommer att presenteras innan årets handlingsplan sammanställs i februari. Bland annat diskuterar socialdepartementet olika samarbeten med patientorganisationerna och professionernas företrädare. Roger Molin lyfter särskilt fram Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, som en viktig samarbetspartner.

Ett annat område som kronikerstrategin kommer att omfatta är medicinteknik som underlättar vardagen för kroniskt sjuka.

– Vi kommer troligen att ge stöd till olika pilotprojekt som handlar om att utveckla teknik som gör att patienterna kan följa sin egen behandling och mäta olika värden på egen hand, säger Roger Molin.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev