Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag10.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Kunskaper i akutsjukvård hjälp inför jour

Publicerad: 12 September 2003, 11:47

Självständig nattjour kan kännas som ett tungt ansvar för en nybliven AT-läkare. I Norrbotten försöker man rusta de unga läkarna genom en kurs i akut omhändertagande.


På många håll i landet ansvarar ensamma AT-läkare för nattjouren med stöd av bakjouren. En enkät från Sveriges yngre läkares förening, Sylf, har visat att många AT-läkare uppskattar det ansvar som följer med ett självständigt jourarbete på akuten.  Men samtidigt finns det unga läkare som upplever de ensamma jourerna som obehagliga och pressande.  I Norrbottens läns landsting försöker man nu stötta och förbereda at-läkarna genom en grundutbildning i akut omhändertagande. I våras köpte landstinget in en fyra dagar lång kurs vid akut- och katastrofmedicinskt centrum på Södersjukhuset i Stockholm. På kursen, som ska ge bred kunskap i omhändertagande vid svåra och akuta sjukdomstillstånd, deltog 20 at-läkare från Sunderby sjukhus, Piteå älvdals sjukhus, Kalix sjukhus, Gällivare sjukhus och Kiruna sjukhus.  - Inför jourtjänstgöringen är det viktigt att repetera vissa bitar. Här går många at-läkare ensam nattjour, och även om de alltid har stöd från bakjouren så är det viktigt att de känner sig förberedda på de situationer som kan uppstå, säger Lars-Göran Olofsson, personalspecialist med ansvar för at-rekryteringen vid Kalix sjukhus.  I höst planerar landstinget att ge två egna traumautbildningar och målet är att alla at-läkare i Norrbotten ska kunna delta i framtiden.  Under de veckolånga utbildningarna ska at-läkaren få lära sig hantera allt från stora trafikolyckor till fallskador. Det kan bland annat handla om att frigöra luftvägar, spjäla ett brutet ben eller akutkirurgi.  Enligt Lars-Göran Olofsson är det många at-läkare som söker sig till Norrbotten just därför att arbetet innebär en hög grad av ansvar och självständigt arbete. Kursen i akut omhändertagande erbjuds som en del i rekryteringen.  - Det är viktigt att visa att vi satsar på att verkligen utbilda våra AT-läkare, säger Lars-Göran Olofsson.  Per Magnusson, AT-läkare vid Kalix sjukhus, tycker att vårens kurs i akut omhändertagande var mycket användbar.  - Det var en del moment som man aldrig gjort praktiskt även om man kanske läst det i teorin. Till exempel att ta av en motorcykelhjälm, eller akuta operationer, säger han.  Per Magnusson tror att många sjukhus skulle vinna på att ge AT-läkarna en stadigare grund att stå på inför jourtjänstgöringen.  Samtidigt pekar han på att behovet sannolikt är större vid de mindre sjukhusen där avstånden är större och där ett stort jouransvar för AT-läkare är vanligare.  Till exempel har Kalix sjukhus inte delade jourkedjor vilket innebär att samma läkare kan behöva ta hand om medicinska, ortopediska och kirurgiska fall under ett och samma arbetspass.  - Dessutom finns bakjouren i hemmet i stället för på sjukhuset, vilket innebär lite mer press när det gäller det akuta omhändertagandet, säger Per Magnusson.  Han beklagar emellertid att han, till skillnad från en del andra deltagare, fick göra akutkursen först i slutet av sin AT-tjänstgöring.  - Alla känner ju en nervositet inför de första jourerna. Det här är en grundkurs som egentligen borde ges innan den första jourtjänstgöringen, säger han.  I Socialstyrelsens föreskrifter för AT-läkare finns det inga generella skrivningar som reglerar jourtjänstgöringen.  Det finns inte heller några krav på att AT-läkare som går primärjour ska ha tjänstgjort en viss tid eller tagit någon kurs i akut omhändertagande.  - Hur man organiserar jouren är helt och hållet en arbetsgivarfråga. Men att gå primärjour kan vara mycket positivt för AT-utbildningen eftersom läkaren tidigt lär sig att ta eget ansvar, säger Leif Gudmundsson, tillförordnad enhetschef på Socialstyrelsens behörighets- och utbildningsenhet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev