Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kvalitet viktigt krav på alternativ medicin

Publicerad: 11 mars 2009, 14:13

KAM, komplementär alternativ medicin, är en realitet – oavsett vilken syn man har på dess effekter och säkerhet. Varannan patient har haft kontakt med KAM. Många utövare inom vården har en avvaktande eller negativ inställning till KAM. Det kan få patienterna att låta bli att berätta om sina kontakter med KAM.


Detta var några utgångspunkter när Region Skåne anordnade en heldagskonferens i ämnet.
Motzi Eklöf, docent i hälsa och samhälle vid Uppsala universitet, ansåg dock att det finns en större öppenhet för KAM bland medicinska utövare ”på golvet” än vad som framgår i officiella sammanhang.

Torkel Falkenberg, akademisk ledare för studier av integrativ vård vid Karolinska institutet, Huddinge, påminde om hur svårt det är att ge en sammanfattande karakteristik av tusentals olika metoder som buntas samman i begreppet.

Men KAM har stor attraktionskraft hos allmänheten. Torkel Falkenberg är oroad för en vildvuxen tillväxt:

”Tillsyn är nödvändig för att dia­gnoser på allvarlig sjukdom inte ska försenas eller missas helt.”

Claes Tollin, medicinalråd på Social­styrelsen betonade att en legitimation gäller dygnet runt:

”En sjuksköterska eller läkare får inte på sin fritid ägna sig åt något som faller utanför vetenskap och beprövad erfarenhet.”

Man kan dock prova KAM om en patient begär det, om metoden inte är skadlig och när läkaren uttömt sina skolmedicinska alternativ.

Läkaren Ursula Flatters är verksam på Sveriges enda antroposofiska sjukhus, Vidarkliniken i Järna. Hon menade att skolmedicinen leder till ett snävt omhändertagande. Hon sammanfattade antroposofisk medicin med att den har en komplex sjukdomssyn och därmed också en komplex terapi.

”Vi har skärpt kvalitetskraven på alternativmedicinska vårdgivare som landstinget har avtal med”, berättade Anna Kullberg, projektledare vid Landstinget i Östergötlands ledningsstab.

En slutsats blev att tydliga kvalitetskrav på KAM-vårdgivare är nödvändiga i relationerna med traditionell hälso- och sjukvård.

Jag hamnade på ...

Arrangemang: Konferens ”KAM – komplementär alternativ medicin”.
Arrangör: Region Skåne.
Plats: Aulan, CRC, Universitetssjukhuset Mas, Malmö.
Datum: 11 februari 2009.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev