måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kvalitetsregister ger stöd i realtid till reumatologer

Publicerad: 22 maj 2007, 11:52

HEDERSPRIS – Vi kunde visa att TNF-alfahämmare inte ger upphov till lymfom, säger hederspristagaren Nils Feltelius när Dagens Medicin ber honom välja ett guldkorn ur det belönade kvalitetsregisterarbetet inom reumatologin.


Nils Feltelius är reumatolog vid Karolinska institutet i Solna och vid Läkemedelsverket i Uppsala. Han är en av upphovsmännen till Registret för antireumatisk terapi i Sverige, Artis, som dokumenterar säkerheten med de biologiska reumamedicinerna, TNF-alfahämmare som Remicade, Enbrel och Humira.

Nils Feltelius delar hederspriset med initiativtagaren till Svenska reumatoid artritregistret – Staffan Lindblad, överläkare vid reumatologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset och docent vid Karolinska institutet. Båda är mycket stolta och glada över utmärkelsen.

– Den innebär ett viktigt erkännande av många års framgångsrikt samarbete inom reumatologin, säger Staffan Lindblad.

Svenska reumatoid artritregistret var det första nationella kvalitetsregister som bildades inom svensk reumatologi. Redan 1993 lyfte Staffan Lindblad frågan vid det årets läkarstämma. Han såg att det behövdes ett bra sätt att följa upp och jämföra behandlingen av landets reumatiker. I dag har registret utvecklats till stor nytta för såväl läkare som för patienter, som också själva kan gå in och rapportera symtom och behandlingsresultat. Registret är inte längre en tillbakablick över hur behandlingen var förra året, utan fungerar som ett dagligen uppdaterat elektroniskt förskrivarstöd. Läkaren får de senaste resultaten för landet och för sin enskilda patient.

– På det här sättet låter man inte vården gå som den går och rättar i efterhand. Vi kan förebygga problem i realtid, säger Staffan Lindblad och spekulerar i hur Vioxxskandalen kanske hade kunnat hindras om liknande system hade funnits för de numera världsbekanta skandalmedicinerna.

Framöver hoppas de båda upphovsmännen på en ytterligare förbättring och förenkling av registren.

– Till exempel bör det gå att rapportera biverkningar till såväl Artis som andra kvalitetsregister och till Läkemedelsverket i samma modul, säger Nils Feltelius.

Att koppla kvalitetsregistret till journalen och simulering av olika sjukdomsscenarier är andra önskvärda funktioner.

Madeleine Bäck

Juryns motivering:

"Pristagarna har varit starkt pådrivande i uppbyggnaden av kvalitetsregister inom reumatologin. Registren har blivit viktiga kunskapskällor för en systematisk kvalitetsuppföljning av RA-behandlingar och har bidragit till öppna kvalitetsjämförelser i vården. Därutöver har kvalitetsregistren varit avgörande för att nya behandlingar inom reumatologin kunnat införas snabbt och kostnadseffektivt i hela landet. Utvecklingen har varit till betydande gagn för en stor och kroniskt drabbad patientgrupp."

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev