Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kvalitetsregister ska utvärderas

Publicerad: 1 november 2013, 12:47

De nationella kvalitetsregistren ska utvärderas. Myndigheten för vårdanalys har fått uppdraget av regeringen.


Regeringen har avsatt fem miljoner kronor under åren 2014 till 2017 för att utvärdera de nationella kvalitetsregistren. Utvärderingen ska ledas av Myndigheten för vårdanalys. Myndigheten har presenterat en handlingsplan för hur arbetet ska gå till. Utvärderingen ska ta reda på hur väl kvalitetsregistren lever upp till regeringens mål och om organisationen och insatserna som görs är de rätta för att uppnå målen.

Myndigheten för vårdanalys slår i sin plan fast att de ska göra fördjupande analyser av patientnyttan med registren och hur de kan användas i styrningen av vården. En fördjupad analys ska också göras av registrens roll i framtidens informationsinfrastruktur i vården.

I den slutliga utvärderingen ska myndigheten bedöma den samlade nyttan av kvalitetsregistren och ta fram rekommendationer inför framtiden.  En delrapport ska lämnas till regeringen den första december 2014. Slutrapporten ska vara klar den första december 2017.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News