Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kvinnliga diabetiker dör inte längre i förtid

Publicerad: 1 december 2005, 09:17

RIKSSTÄMMAN. Dödligheten i förtid hos kvinnor med diabetes minskar. Numera lever kvinnor med diabetes i stort sett lika länge som friska kvinnor, visar en ny svensk undersökning som presenterades på stämman i går. Men för män syns inte samma positiva utveckling.


Diabetes ökar risken för tidig död i hjärt-kärlsjukdom, för både kvinnor och män. Men en ny studie som presenterades på Riksstämman i går, den 30 november, nyanserar nu bilden. Enligt undersökningen har kvinnor med diabetes nu samma risk att dö vid en viss ålder som friska kvinnor.

 - I början av 1980-talet var dödligheten hos kvinnliga diabetiker ungefär dubbelt så hög som hos friska jämnåriga kontroller. Men sedan dess har det skett en drastisk sänkning, framför allt under 90-talet. Under den sista femårsperioden på 90-talet ser vi att de har samma dödlighet som normalbefolkningen, säger Mats Eliasson, docent och överläkare vid Sunderby sjukhus mellan Luleå och Boden.

 Han har gjort studien tillsammans med Mats Tallbäck och Måns Rosén vid epidemiologiskt centrum på Socialstyrelsen. Forskarna samkörde uppgifter från den årliga undersökningen om levnadsvillkor i Sverige, ULF, med data från dödsorsaksregistret för åren 1980-1999. I sin analys har de tagit hänsyn till ålder och annan sjuklighet.

 - I dödsorsaksregistret har vi tidigare kunnat se att det skett en minskning av dödligheten bland kvinnor. Med vårt studieupplägg får vi säkrare prospektiva data. Till viss del bekräftar de det vi sett förut, men vi blev ändå förvånade över den stora skillnaden för kvinnornas del. Nedgången är mycket glädjande, säger Mats Eliasson.

 Sämre utveckling för män För manliga diabetiker är den relativa dödligheten i stort sett oförändrad sedan början av 1980-talet.

 - Faktiskt finns det en antydan till en ökad dödlighet bland män. Även om uppgången inte är statistiskt säkerställd är den illavarslande. Det verkar uppenbarligen finnas klara könsskillnader i dödlighet hos diabetiker, säger Mats Eliasson.  

 Orsakerna till kvinnornas minskade förtida dödlighet är inte kända. Men forskarna tror att kvinnors bättre hälsobeteende börjar ge avkastning.

 - Känslan man får som kliniker är att kvinnor med diabetes engagerar sig i sin sjukdom på ett annat sätt än männen, som tillspetsat tycker att det snarare är deras fruar eller andra anhöriga som ska ta hand om deras sjukdom, säger Mats Eliasson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev