Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kvinnor med äggstockscancer tålde alfastrålande antikroppar

Publicerad: 15 juni 2007, 13:08

En antikropp som avger kraftig alfastrålning utvärderas mot äggstockscancer i Göteborg. Nu har resultaten från den första studien presenterats – de åtta kvinnor som hittills fått behandlingen har tolererat den väl.


När cancer i äggstockarna, ovarierna, upptäcks är operation av modertumören och dottertumörer i buken i regel den första åtgärden. I de flesta fall är dock kvarstående, små tumörer i bukhålan ett faktum.

Efter operationen ges cellgifter för att slå ut tumörresterna, men i många fall finns mikroskopiska fragment kvar i bukhålan även efter behandlingen och patienten kan inte friskförklaras.

Forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har utvecklat en metod där radioaktivt märkta antikroppar injiceras i bukhålan med syfte att eliminera kvarstående tumörceller, se även Dagens Medicin nr 20/05. Det aktiva ämnet är en radioaktiv isotop av grundämnet astat, som kopplats till en tumörspecifik antikropp.

Hybridmolekylen utsänder alfastrålning, som har kortare räckvidd än den betastrålning som används i andra behandlingsmetoder på cancerområdet. Därför är denna strålning teoretiskt sett särskilt lämplig vid mycket små tumörer – strålningsenergin avges i stor utsträckning inne i tumörcellerna.

Dessutom har alfastrålning högre energi än betastrålning, vilket talar för en bättre förmåga att döda tumörceller. Behandlingen har fungerat väl i försök på möss som fått mänskliga ovariecancerceller insprutade i bukhålan. I flertalet av mössen försvann tumörcellerna helt.

Klinisk utvärdering av substansen inleddes för två år sedan vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. En fas 1-studie har genomförts på åtta kvinnor med ovariecancer som svarat bra på tidigare cytostatikabehandling, med syfte att kartlägga läkemedlets distribution och hur patienterna tolererar det.

Resultaten, som presenterades vid ett strålterapimöte i Aachen, Tyskland, i april visade att patienterna inte tycks få några anmärkningsvärda biverkningar. Läkemedlet tas dock i viss utsträckning upp av sköldkörteln.

– Ansamlingen i sköldkörteln var väntad eftersom astat i likhet med jod, som tas upp av sköldkörteln, är en halogen. Upptaget kan dock enkelt blockeras genom att patienterna får tabletter med kaliumperklorat innan behandlingen, säger Ragnar Hultborn, professor och överläkare vid Jubileumskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset och en av de ansvariga för projektet.

– Vi har också hittat en dosering som bör kunna vara kliniskt relevant, fortsätter han.

För de tre först behandlade patienterna observerades en stegring av de tumörmarkörer i blod som speglar sjukdomsförloppet vid äggstockscancer, vilket kunde tyda på sjukdomsprogress.

– Dessa kvinnor fick av säkerhetsskäl låga doser, bara en fjärdedel av vad de senare patienterna fick. För de resterande patienterna sågs inte motsvarande stegring av tumörmarkörer, säger Ragnar Hultborn.

Forskarna hoppas kunna inleda en fas 2-studie i höst, och genom denna få en bättre bild av antikroppens eventuella effekt. De har även siktet inställt på andra cancerformer där mikrometastaser är vanliga, exempelvis prostatacancer. Gruppen har även inlett djurexperimentella studier på möss som försetts med humana prostatacancerceller.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev