Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kvinnor tolererade njurskada bättre än män

Publicerad: 18 november 2003, 09:31

Kvinnor som får behandling mot högt blodtryck hade bättre motståndskraft än män mot tilltagande njurskada. Det framgår av en norsk undersökning som publiceras i ett kommande nummer av tidskriften Circulation.


När små mängder albumin utsöndras i urinen, mikroalbuminuri, är det ett tecken på en tidig njurskada som ökar risken för njursvikt, hjärt-kärlsjukdom och död hos personer med diabetes. Hos personer med hypertoni är det prognostiska värdet av mikroalbuminuri oklart eftersom få prospektiva studier har gjorts på personer som har högt blodtryck men inte diabetes.  Till en studie på personer som ingick i befolkningsstudien Helseundersøgelse i Nord-Trøndelag, HUNT, utvaldes 2307 män och 3062 kvinnor som var 20 år och äldre. Studien gjordes av forskare från bland annat Levanger Hospital, Norge. Deltagarna i studien uppgav i en enkät att de hade högt blodtryck som behandlades. Ingen med självrapporterad diabetes ingick.  Hos den fjärdedel män som hade den högsta kvoten (högre än 1,70 mg/mmol) mellan albumin och kreatinin i urinen, ACR, var den totala dödligheten 60 procent högre än bland de män som hade lägst ACR, högst 0,55 mg/mmol. Bland kvinnorna fanns en trend mot ett samband, men det var inte statistisk signifikant som hos männen.  Bland män fanns också ett samband mellan ett ökande antal urinprov med ACR över en viss nivå och total dödlighet, men inte bland kvinnorna. Bland män med tre urinprov var den lägsta ACR som kunde förknippas med död 0,86 mg/mmol.  Könsskillnaderna bestod efter att man i analysen tagit bort de personer som dog under det första året av uppföljningstiden, de som hade ett blodtryck som inte behandlades optimalt, samt patienter med känd hjärt-kärlsjukdom.  Forskarnas slutsats är att kvinnor tycks klara av begynnande njurskada, mätt som utsöndringen av små mängder albumin i urinen, bättre än män. Generellt tolererar kvinnor riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom bättre än män, och detta tycks även gälla för mikroalbuminuri, anser de norska forskarna.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev