Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag27.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Kvinnors hjärtan var känsligare för höjt aldosteron

Publicerad: 30 April 2004, 07:35

Hos kvinnor förtjockades vänster kammarvägg med stigande halt av binjurebarkshormonet aldosteron i blodet i högre utsträckning än hos män. Det framgår av en studie som publiceras i tidskriften Hypertension.


Aldosteron är ett hormon som utsöndras från binjurebarken och påverkar balansen mellan olika joner i kroppen. I experimentella studier har man kunnat binda aldosteron till ökad förekomst av fibros i hjärtmuskeln och sjukliga förändringar hos patienter med hjärtsvikt. Aldosteronantagonister som spironolakton är bland annat indicerade vid behandling av högt blodtryck.  För att undersöka om aldosteron även påverkar hjärtmuskulaturen hos individer utan hjärtsvikt studerade forskare från bland annat Framingham Heart Study, Framingham, Massachusetts, USA, 2820 personer. Medelåldern var 57 år och 58 procent var kvinnor. Deltagarna hade inte haft någon hjärtinfarkt eller känd hjärtsvikt.  Nivån av aldosteron i serum var högre hos kvinnor än män. När man justerat data för ålder, blodtryck, vikt, längd, diabetes, puls, eventuell behandling av högt blodtryck och etnisk bakgrund sågs ett signifikant samband (p0,05) mellan ökande tjocklek hos vänsterkammarväggen och ökande halt aldosteron hos kvinnor. Samtidigt minskade volymen hos vänster kammare under avslappningsfasen, diastole. Skillnaden var densamma oberoende av om kvinnorna var fertila eller passerat klimakteriet.  Hos män fanns inget sådant statistiskt samband, p0,20.  De könsbundna skillnaderna i sambandet mellan tjocklek på kammarvägg och aldosteronhalt var genomgående i alla undergrupper av män och kvinnor med avseende på systoliskt blodtryck och kroppsmasseindex, BMI.  Forskarna konstaterar att kvinnor utan hjärtinfarkt eller hjärtsvikt tycks vara känsligare för aldosteronförändringar än män, men att ytterligare forskning behövs för att bekräfta dessa fynd.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev