fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kyla kan skydda unga hjärnor vid strålning

Publicerad: 22 september 2005, 07:35

Barn som har fått strålbehandling mot hjärntumörer får ofta svårt att hänga med i skolan. I djurförsök har forskare i Göteborg nu visat att det kan bero på att stamceller i hjärnan skadas. De har också hittat flera metoder som kanske kan skydda stamcellerna.


Med strålbehandling kan många barn med svåra hjärntumörer numera räddas till livet. Men även en lyckad behandling har en baksida. Mer än vartannat barn som får strålbehandling riktad mot hjärnan får problem med inlärning och förändrat beteende.

- De har svårt att hålla uppmärksamheten så länge som det behövs för att lära sig, och de har ett långsammare psykomotoriskt tempo. Det innebär att allt går lite långsammare och de kommer efter i skolan, berättar Birgitta Lannering, docent och barnonkolog vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Symtomen av biverkningarna blir svårare ju yngre barnen är när de får sin behandling. Och problemen växer tyvärr inte bort med tiden.

- Ofta går det bra de första åren i skolan. Den sociala och verbala förmågan är mindre påverkad, så barnen verkar ofta förståndigare än de kanske är. Men från och med fjärde klass brukar det bli svårare att hänga med. Matte blir svårt, och de hinner inte klart på proven, berättar Birgitta Lannering.

Letar skador hos råttungar  För att förstå vad som händer i barns hjärnor vid strålning, och för att hitta metoder att lindra skadorna tog barnonkologerna i Göteborg initiativ till ett forskningsprojekt. Forskargruppen leds av Klas Blomgren, docent i fysiologi och blivande barnläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Han och hans medarbetare har hittills gjort flera studier på råttor och möss som har givit spännande insikter.

- Först hittade vi inga skador alls hos råttorna, men när vi tittade närmare på deras hjärnor hittade vi två små områden som alltid skadades av strålningen, berättar Klas Blomgren.

De skadade regionerna visade sig vara två områden som innehåller mycket stamceller. Dels gäller det ett område i hippocampus, en del av hjärnan som är viktig för minnet, dels ett område i närheten av hjärnans ventriklar där en stor nybildning av nervceller sker.

Ju yngre råttorna var, desto fler stamceller dog i apoptos, programmerad celldöd, i dessa områden när råttorna strålbehandlades.

- Eftersom barn har fler stamceller kan detta vara orsaken till att de är känsligare än vuxna för strålning, säger Klas Blomgren.

Några nya stamceller dök inte upp med tiden, det minskade antalet bestod upp i vuxen ålder hos djuren.  Sedan forskarna fått klart för sig att ett minskat antal stamceller kan vara en orsak till strålbehandlade barns problem, gick de vidare för att hitta sätt att skydda stamcellerna.

Antioxidanter kan skydda cellerna   I försök på friska råttor och möss har de upptäckt tre   lovande metoder. Den första går ut på att kyla ned hjärnan några grader under fyra timmar efter strålbehandlingen.   Hos råttor  som kyldes ned minskade skadorna, jämfört med hos råttor som behandlades vid normal temperatur.

I en annan studie har forskarna visat att antioxidanter som   C- och E-vitamin eller acetylcystein kan minska skadorna.

- Det tredje och hetaste tipset har vi sett i försök som vi gjorde för bara någon månad sedan. Då såg vi att möss som har brist på ämnet AIF, apoptosis inducing factor, verkar vara mer skyddade från strålning, berättar Klas Blomgren.

Läkemedel som blockerar AIF hos barn som får strålbehandling mot hjärnan skulle därmed kunna vara en möjlig väg att gå.   Men detta ligger ännu långt från den kliniska verkligheten. Då ligger det närmare till hands att testa hypotermi, sänkt kroppstemperatur, eller läkemedel mot fria radikaler hos barnen.

- Men först måste vi förvissa oss om att man inte skyddar även tumörcellerna från strålning när man skyddar stamcellerna med de här metoderna, säger Klas Blomgren.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev