Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Kyrkan en tillflykt för vårdanställd

Publicerad: 22 April 2002, 12:18

Det hårdnande arbetsklimatet har gjort att allt fler anställda inom vården söker sig till sjukhuskyrkorna för att få vägledning och stöd. Ofta är det etiska frågor och svåra intryck som personalen behöver ventilera när de söker sig till kyrkorna.


Det är inte bara sjuka och deras anhöriga som söker stöd av präster och diakoner inom sjukhuskyrkan.   De senaste åren har även sjuksköterskor, läkare och övrig vårdpersonal i ökad utsträckning vänt sig till kyrkan.  - Sjukhusen går på högvarv och personalen slits. I sjukhuskyrkan kan de hitta någon oberoende att tala med. Sjukhuskyrkan ser det också som en viktig uppgift att göra detta, säger Anders Höglund, konsulent för Svenska kyrkans centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården.  Tystnadsplikt kan vara en fördel  Sjukhuskyrkan har tre grupper som den arbetar med: patienter, anhöriga och personal. De senaste åren har fokuseringen flyttats.  - Sjukhusprästerna har inte lika mycket patientkontakter längre, eftersom vårdtiderna har kortats. Att då satsa på personalen ger i förlängningen effekter för patienterna, tycker Anders Höglund.  Sjukhuskyrkans präster och diakoner har tystnadsplikt och är anställda av Svenska kyrkan eller någon frikyrka. De har som regel god insyn i hur sjukhuset fungerar, men står organisatoriskt fria från landstingen - en fördel för den som vill vara säker på att det man säger inte läcker ut till chefer eller kollegor.    - Många inom vården lider av etisk stress. Organisationen tillåter inte alltid att man arbetar utifrån den människosyn man har, säger Daniel Brattgård, sjukvårdspräst och sakkunnig i etiska frågor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.  Som exempel nämner han en mottagning som har svårt att göra prioriteringar bland patienterna.   - Att ta ett prov eller skriva ut ett recept kan de göra snabbt, men sedan känner de kanske att patienten behöver mer tid för samtal. Något som verksamheten inte har utrymme för, säger Daniel Brattgård.  Vill hjälpa till att hitta lösningar  Flera sjukhuspräster berättar att de leder och deltar i etikgrupper där vårdpersonal på alla nivåer kan diskutera etiska frågor och bearbeta intryck.  - Som teolog hoppas jag kunna lyssna och hjälpa till att hitta lösningsmodeller, säger Gunnar Olsson, sjukhuspräst vid Sunderby sjukhus mellan Luleå och Boden.  Där har kyrkan i ett par år hållit i meditationskurser för att hjälpa de anställda att stressa av.  På Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, vänder sig allt fler utbrända till sjukhusprästen Gudrun Sverker.  - Det har varit en markant ökning det senaste året, säger hon.   Det finns ingen rikstäckande dokumentation av hur mycket vårdpersonalens intresse för sjukhuskyrkan har ökat.  - Men årsberättelserna från sjukhuskyrkorna ger klart belägg för att det verkligen är så, säger Anders Höglund.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev