onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Lag om smittskydd används sällan

Publicerad: 29 november 2006, 09:01

Hotet om att tvinga misstänkt smittade personer till undersökning infrias sällan och används helt olika av landstingens smittskyddsläkare.


En inventering som Socialstyrelsen har gjort visar att tvångsmöjligheterna i den nya smittskyddslag som trädde i kraft i juli 2004 används i helt olika utsträckning i landstingen.

Sammanställningen gäller fram till maj i år och visar att smittskyddsläkarna hittills bara ansökt hos tingsrätten om att få tvångsundersöka en misstänkt smittad person i 27 fall. Tre av fallen drogs tillbaka av smittskyddsläkare före förhandling och i de övriga sade tingsrätten ja till begäran om tvångsundersökning.

Östergötland ansöker mest
Bara åtta landsting har under perioden gjort någon ansökan – och Landstinget i Östergötland står för 13 stycken, alltså nästan hälften av det totala antalet.

– Statistiken tyder på att man gör olika medicinska bedömningar. Vi ska gå vidare och fråga smittskyddsläkarna vilka principer de gått efter för att välja ut just de här fallen, säger Anders Alexandersson, jurist vid Socialstyrelsens smittskyddsenhet.

Arbetet med att följa upp hur lagen använts kommer att fortsätta under våren.

– Det tycks som synbart få fall, men det är för tidigt att säga om det verkligen är så. Vissa landsting kanske jobbar på andra sätt med smittspårningen, säger Anders Alexandersson.

Lejonparten av fallen där man ansökt om att få använda tvångsåtgärder gäller klamydiasmitta, medan ett fåtal fall rör hepatit B och hiv.

Polisen kan hämta den eftersökte
Bengt Normann, smittskyddsläkare i Östergötland, säger att ansökan om tvångsundersökning görs först efter att man upprepade gånger sökt personen med brev eller på telefon, och bara efter kontakt med venmottagningen.

I breven framgår att den som fortsatt håller sig undan till slut kan hämtas av polis.

– Om man hotar med vargen, så måste vargen någon gång dyka upp. Har man en lagstiftning så får man följa den, säger Bengt Normann.

Lagen används för "strulpellar"
Västra Götalandsregionen har inga fall med i Socialstyrelsens inventering, men enligt smittskyddsläkare Martin Wahl har man under senare delen av året ansökt i två fall.

– Vi skramlar ofta med lagen, men i praktiken används den bara på strulpellar som dyker upp i flera utredningar eller upprepade gånger, säger Martin Wahl.

Han tycker att den trestegsraket av olika brev som skickas till personer med misstänkt smitta brukar fungera utan att man behöver ta till tvång i normala fall.

I Socialstyrelsens inventering av rättspraxis i den nya lagen finns också ett fåtal fall av tvångsisolering, oftast tillfälligt. Misstankarna gällde tuberkulos i tre fall och klamydia i ett fall.

Påtaglig smittrisk krävs för tvång

För att tvångsundersöka en misstänkt smittad person krävs:

Att man med fog kan misstänka att personen bär på en allmänfarlig sjukdom.

Att personen motsätter sig undersökning.

Att det finns påtaglig risk för att andra människor kan smittas.

■ Att undersökningen inte orsakar annat än obetydligt men.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev